[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Om Moelven koncernen

Moelven er en skandinavisk industrikonsern, som producerer byggevarer og systemer for byggebranchen.

Moelven koncernens vifte af træprodukter spænder vidt: Fra trælast af lokal fyr og gran beregnet til videreforarbejdning i anden industri til beklædningsmaterialer, konstruktionstræ og interiørprodukter af forskellig slags. Dertil kommer store konstruktioner i limtræ, komplette byggemoduler og fleksible kontorindretningsløsninger. Moelvens spektrum af produkter og tjenesteydelser favner vidt, og gør os til en af de førende aktører i branchen.

Vi har en flad, netværksorienteret og desentraliseret organisation og ledelsesstruktur. Virksomheden er organiseret i tre divisioner: Timber, Wood og Byggesystemer. Koncernen består af 52 operative enheder i Norge, Sverige og Danmark, med ca. 3400 ansatte og en omsætning på over NOK 9 milliarder.

Moelven er en virksomhed, som i mere end 100 år har leveret samfundsnyttige produkter og tjenesteydelser gennem ærligt arbejde, på en ansvarlig og rettidig måde. En virksomhed, der er med  længst fremme, der udnytter mulighederne, og som utvivlsomt vil eksistere i 100 år mere. Mindst.

Organisering

Vores produkter og tjenesteydelser sælges til kunder inden for tre hovedsegmenter: Forædlingsindustrien, handel og byggevirksomheder. Moelven er derfor organiseret i tre divisioner efter disse kundegrupper:TimberWood og Byggesystemer

Samfundsansvar

Moelven er en stor industrikoncern med forskellige virksomheder i mange lokalsamfund. Uanset hvor vi er lokaliseret, skal vi lave ansvarlig virksomhedsdrift, udarbejde produkter, der er behov for, bidrage til samfundet og tilbyde nye arbejdspladser, som er vores tid værdig.

At tage ansvar for det miljø og samfund, vi driver virksomhed i, er en naturlig forudsætning for at være med. Moelven følger relevante love og forskrifter, og stræber efter at overgå kravene, hvor det er muligt. At optræde ansvarligt og tænke på miljøet er en del af den daglige drift hos os. Hvad enten det drejer sig om at være en tryg og velorganiseret arbejdsgiver, vores rolle i lokalsamfundet eller i forhold til konkrete miljøtiltag som kildesortering, energieffektivisering og genvinding.

Ud over at skabe værdier for vores ejere skaber Moelvens virksomhed store værdier for samfundet - som arbejdsgiver, skatteyder og indkøber af varer og tjenester. Vi styrker det lokale erhvervsliv, skaber lokal beskæftigelse og bidrager til de ansattes velfærd.

Læs mere om socialt ansvar

Læs mere om miljøansvar

Læs mere om Moelvens miljøpolitik 

Innovation

Moelvens konkurrenceevne er afhængig af en kvalificeret og kontinuerlig udvikling af produkter, processer og tjenesteydelser.

Vi samarbejder med brugere, kunder, arkitekter og forskere for, at kunne flytte de tekniske grænser og bidrage til innovation i branchen.

Moelvens egentlige opdragsgivere er de personer, som skal bruge de rum og miljøer, vi bidrager til at skabe. For at opfylde målsætningen om at give folk gode rum og at bevare positionen over tid er det afgørende, at produkter og processer udvikles løbende. Arbejdet sker på alle niveauer, og anses for at være en del af den ordinære drift.

Vi har derfor en flad og åben organisation, som har tæt kontakt med markedet. Det betyder, at brugerne i høj grad kan påvirke udviklingsprocesserne hos os.

Læs mere om innovationsprocesser i Moelven

Læs mere om Moelvens innovationspolitik