[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Wood

Moelven Wood udvikler og producerer et bredt udvalg af træbaserede bygge- og interiørprodukter med høj forædlingsgrad, hovedsageligt beregnet til salg i byggemarkeder i Skandinavien.

Moelven Wood har tolv produktionsenheder i Norge og seks i Sverige. Ved syv af vores produktionsenheder er der i tillæg til høvleri også savværk. Ved ti enheder er der også et imprægneringsanlæg. Andre virksomheder er forædlingsenheder, som producerer lister, gulve, interiørpaneler, konstruktionsmaterialer af andet byggetræ og imprægnerede trævarer.

Vores produkter er inddelt i tre hovedgrupper:

* Byggetræ til konstruktioner, facader, terrasser mv.
* Interiørprodukter såsom paneler, lister og gulve
* Træbaseret plademateriale til byggeri og industri, plus specialtræ

Produkterne tilpasses i stadig større grad forbrugernes øgede efterspørgsel efter produkter, som kræver mindst mulig forarbejdning efter montering. Inden for byggetræ tilbyder vi facadebeklædning, som er færdiggrundet og/eller færdigmalet, mens vi inden for interiørprodukter blandt andet har laserede og færdigmalede paneler, overfladebehandlede gulve og lister samt færdigkappede lister til døre og vinduer.

Vi har et effektivt distributionskoncept, som giver vore kunder den rette vare til rette tid fra samtlige produktgrupper. Sammen med vores dygtige salgsorganisationer i Norge, Sverige og Danmark giver det kunderne adgang til den samlede viden hos os som leverandør.

Biprodukter
Vi leverer celluloseflis til papir- og celluloseindustrien, mens savflis, høvlspåner og tørflis leveres til spånpladeindustrien og til bioenergi. Barken bruges til opvarmning af tørreanlæggene på vores savværker, men sælges også som dækbark og til jordforbedring.

Lokal råvare
Råvarerne hentes fra skov i nærheden af Moelvens savværker, og produktionen foregår nær råvarerne i virksomheder med lange traditioner og stor kompetence inden for deres produktområder. Øget miljøbevidsthed og øgede krav til miljømæssigt bæredygtige produkter og produktionsmetoder vil, sammen med fortsat produktudvikling, efterhånden øge efterspørgslen efter træ som bygge- og indretningsmateriale.