Moelven Soknabruket AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Moelven Soknabruket AS

Savværk med høvleri, hvor størstedelen af trælasten leveres internt til høvleriet og sælges på det norske marked via Moelven Wood AS.
  • Trælast fra Sokna, Ringerike, Norge
  • ~70.000 af 155.000 m3 tilgængelig eksternt - gran og fyr (35/ 65)
  • Båndsav/Lincklinje; cirkelsav og reduceringslinje
  • Kammer og kanal med tørring ned til 10 % (± 2 %)
  • Standarddimensioner af sidebord og centrumsdimensioner
  • Skandinaviske marked og eksport (70/ 30)
  • 80 ansatte
  • 36 mio. euro i omsætning

Skipningsmerker Soknabruket

Team Timber

Vestergade 49
8600 Silkeborg
Tlf 41 32 15 44