Moelven Granvin Bruk AS - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Moelven Granvin Bruk AS

Savværk med høvleri, hvor størstedelen af trælasten leveres internt til høvleriet og sælges på det norske marked via Moelven Wood AS.
  • Trælast fra Granvin, Vest-kysten, Norge
  • 35.000 m3 produktion savet gran
  • Båndsav/ reduceringslinje
  • Kammer med tørring ned til 15% (± 2%)
  • Standarddimensioner av sidebord og centrumsdimensioner
  • Skandinaviske marked
  • 31 ansatte
  • 12 mio. euro i omsætning

Team Timber

Vestergade 49
8600 Silkeborg
Tlf 41 32 15 44