Byggsystemer - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Byggsystemer

Moelven Byggsystemer består af virksomhedsområderne Limtræ, Byggmoduler, Byggindretning og Elektrotjenester.

Virksomhederne i divisionen Byggsystemer leverer fleksible systemløsninger til interiørvægge, modulbyggeri og bærende konstruktioner i limtræ til projekt- og entreprenørkunder, hovedsageligt i Norge og Sverige og for dele af sortimentet også i Danmark.

Divisionen satser stærkt på at videreudvikle konceptet og systemet sammen med kunder og eksperter inden for arkitektur, design og konstruktion. Flere af divisionens produkter og systemløsninger er miljøvenlige alternativer til traditionelle materialer og løsninger.

Både Limtræ, Byggmoduler og Byggindretning er markedsførende i Sverige og Norge.

Limtræ
Moelven er den førende producent af limtræ i Norge og Sverige og har to fabrikker i Norge og én i Sverige. Ud over standardkonstruktioner leverer vi i stigende grad kundetilpassede konstruktioner til forskellige formål. Vores kunder findes på projektmarkedet og blandt byggemarkeder, primært i Skandinavien og England.

Limtræ er et alternativ til beton og stål i bærende konstruktioner i de fleste bygningstyper. Fordelene ved at bruge limtræ i bærende konstruktioner er, at det har en god formstabilitet og gode styrkeegenskaber i forhold til vægt og volumen. Desuden er det et miljøvenligt materiale, som kan genvindes i sin helhed. Limtræ fås i et stort antal standardmål.

Limtræ fra Moelven er blevet brugt til en række træbroer i Norge og Sverige i de sidste ti år, og limtræ i bærende konstruktioner har også præget en række prestigebyggerier i de senere år.

Byggmoduler
Moelven er Skandinaviens førende producent af modulkoncepter. Produktionen sker indendørs på fire fabrikker i Sverige og én i Norge. Vi producerer modulbaserede byggekoncepter til kontor- og serviceformål, bygge- og anlæg, hoteller, skoler og børnehaver plus moduler til præfabrikerede lejligheder, hvor modulerne leveres monteringsklare på byggepladsen

Kunderne er offentlige og private bygherrer, entreprenører, ejendomsudviklingsselskaber og virksomheder, som beskæftiger sig med udlejning af midlertidige byggerier.

Modulerne bruges både til midlertidige og permanente byggerier. Modulerne kan efter behov let og uden store udgifter demonteres og flyttes. Produktionen foregår indendørs under ideelle forhold. Ved at bygge med moduler reduceres behovet for arbejdskraft på byggepladsen, og man opnår kort byggetid og bedre kontrol med byggeprocessen.

Byggindretning
Moelven Modus er Nordens førende producent og leverandør af fleksible rumløsninger til erhvervsbygninger. Virksomheden har i mange år udviklet rationelle og moderne systemprodukter, der giver kunderne gode og omkostningseffektive arbejdspladser. Tjenester og produkter, som er nødvendige for at skabe komplette rumløsninger, indgår i projekterne afhængigt af kundens ønsker og behov.

 

Vores kunder er private og offentlige bygningsejere, forvaltere og brugere af erhvervsbygninger samt entreprenører og arkitekter.

Indretningen er skræddersyet og kan let flyttes og bruges igen, og den leveres monteringsklar, hvilket giver kortere byggetid. Vores systemløsninger er omkostningseffektive alternativer til traditionelle pladsbyggede vægge i kontorbyggerier, og den industrielle produktionsproces garanterer høj kvalitet. Vores kunder behøver kun kommunikere med én samarbejdspartner, fra behovsanalyse til færdig montering.

Moelven Modus har ca. 440 ansatte med 18 lokale afdelinger i Norge og Sverige. Alle afdelingskontorer varetager salg, projektledelse og montage i deres distrikter. Produktionsenhederne ligger i Jessheim i Norge og i Kumla og Hulån i Sverige. Hovedkontoret ligger i Jessheim i Norge. Her varetages funktioner som marked, økonomi, IT, personale, indkøb, produktudvikling, kvalitet, HMS og logistik. Örebro i Sverige har også funktioner, der dækker økonomi, personale og indkøb.