[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Trendy træværk Når chefen i Moelven Wood AB i Sverige kikker i sin krystalkugle, ser han et øget forbrug af træ, nye tidsaktuelle produkter og en tættere kontakt til forbrugeren.


Trendy træværk

Når chefen i Moelven Wood AB i Sverige kikker i sin krystalkugle, ser han et øget forbrug af træ, nye tidsaktuelle produkter og en tættere kontakt til forbrugeren.

TRADITIONELT HAR TRÆLAST hørt hjemme på lageret i byggevaremarkedet. Trælast har været et byggemateriale, og kun paneler, lister og til en vis grad gulve er blevet anset som interiør – men uden at det har fået en rigtig eksponering i butikkerne. Nu er det ved at ændre sig. Arkitekter, designere, snedkere og ikke mindst forbrugerne – alle vil have naturlige materialer og prøver at finde nye måder at sætte deres præg på boligen. Dette er grundlaget for division Woods fremtidssatsning, som tager højde for, at det mere og mere er kvinder, der fører an og står for valget af materialer.
  – Vi ved, at det ofte er kvinder, eller mænd med interesse for interiør, der bestemmer, når det gælder interiør eller udvendige detaljer som facade, terrasse og uderum derhjemme. Men produkternes egenskaber – samt butikken, lageret og kulturen i byggevarehandelen – er oftest udformet med tanke på mænd og personer med håndværksbaggrund, siger Mikael Axelsson, direktør i Moelven Wood AB.
  Han fortæller, at Moelvens fremtidige kommunikation derfor i højere grad end tidligere vil henvende sig til æstetisk interesserede og kyndige.

KVALITET OG DESIGN. Både i Skandinavien og i resten af verden tilbyder TV-kanalerne i dag en række programmer om renovering, husbyggeri og interiør. I sociale medier blogges der om interiør, trends og visuelle udtryk. Dette inspirerer forbrugerne, og det både afspejler og skaber trends. Men også Moelven skal bidrage til, at nye trends bliver skabt, og at andre bliver forstærket, lover Axelsson. Det indebærer ikke bare en forandring i kommunikationen, men også en satsning på produktudvikling.
  – Det handler om både materialer og design, og om hvordan vi bruger vores råvarer. Hvilken type overfladebehandling skal vi bruge i fremtiden? Hvordan ser fremtidens terrassebrædder ud? Det er vores opgave at forsyne markedet med produkter i  høj kvalitet og i et tidsrigtigt design. Det handler om at være lydhør og opfange trends, men også om at styre dem, fastslår han.
  Et eksempel på hvordan dette kan gøres, så vi for nogle år siden, da panelet Moelven Rough blev introduceret i enkelte standardfarver som et alternativ til det traditionelle ubehandlede panel. Siden da er efterspørgslen efter færdigmalede paneler øget dramatisk og har næsten overtaget hele markedet. Ved Moelven Värmlands Trä i Säffle har de nu investeret i et nyt maleanlæg, så de også kan levere paneler til kunder, som selv vil vælge farve ud fra NCS-skalaen.

KONTAKT MED SLUTKUNDEN. For division Wood er og bliver byggevarehandelen en vigtig kunde og distributionskanal. Men for at kunne levere de rigtige produkter fokuserer selskabet nu endnu mere på slutkunden. Det er forbrugeren, der til syvende og sidst vælger produkterne og dermed bestemmer, hvad der skal produceres.
  – Vi kan hverken nu eller i fremtiden basere os på, at byggevarehandelen – som vores egentlige kunde – skal markedsføre og prioritere netop træ som bygge- og interiørmaterialer. Vi ser derfor et behov for at styrke kontakten med forbrugerne og gøre os tilgængelige, hvis de har spørgsmål eller overvejer noget – ikke mindst via vores hjemmeside og på de sociale medier, siger Axelsson.
  Han påpeger, at den digitale kommunikation bliver stadig mere vigtig.
  – Vi kommer derfor til at udvikle en platform, som henvender sig specielt til forbrugerne. Her skal de få et godt indtryk af vores produkter, og vi skal lægge film ud med tydelige monteringsanvisninger, forklarer han.
  Axelsson fortæller, at Moelven Wood AB dagligt får mellem 250 og 300 henvendelser fra bygge-vareforhandlere, men at man også stadig oftere hører fra andre kunder og beslutningstagere – altså snedkere, arkitekter og ikke mindst forbrugerne. Sidstnævnte er også klart den største gruppe af besøgende på virksomhedens hjemmeside.
  – Hvis man kan udnytte de digitale kanaler bedre, øger vi både tilgængeligheden og vores service. Disse kanaler kan vi også bruge til at præsentere nyheder og til at inspirere til nye måder at bruge vores produkter på, forklarer han.
  Målet er at vise forbrugerne alle de produkter, som Moelven kan levere – og som stadig oftere dukker op i trendy miljøer i interiørmagasiner, møbelkataloger og i møbelvarehuse.
  – Det er et langsigtet arbejde,  vi er startet på, og som vi nu skal satse endnu mere på.

De fleste arkitekter vil helst undgå at
bruge standardprodukter. De vil finde
specialløsninger og sætte deres eget
præg på bygningen. Det kan skabe
nye trends, som vi skal være
opmærksomme på og tidligt opfange.
Direktør Mikael Axelsson, Moelven Wood AB 


STORE MÅL.
 Det er Mikael Axelssons ambition, at Moelven skal blive synonym med trendy træværk, naturlige træprodukter og viden. Han ønsker, at kunder, som er på udkig efter trævarer, gulve, paneler eller plader, skal søge efter Moelven. For at nå derhen, kræver det en stor satsning på markedet, og at virksomheden udvikler sig i takt med tiden, skaber trends og hele tiden arbejder for at levere ægte kvalitet.
  – Branchen har meget i gang her, og vi skal gå foran med et godt eksempel, siger han og fremhæver de stadigt strengere kvalitetskrav til f.eks. træprodukter.
  – Der vil være et behov for en strengere kvalitetsstyring, og en del af dagens konstruktionstømmer opfylder ikke kundernes forventninger. Det skal sorteres fra og i stedet bruges til andre formål, måske som emballagetømmer.
  I de senere år har importerede træsorter vundet terræn i Sverige. Eksempler på dette er cedertræ og sibirisk lærk, to træsorter som er robuste og kan bruges udendørs uden særlig overfladebehandling. De er kommet til Sverige, fordi arkitekter ønsker nye, eksklusive træsorter og løsninger.
  – De fleste arkitekter vil helst undgå standardprodukter. De vil finde specialløsninger og sætte deres eget præg på bygningen. Det kan skabe nye trends, som vi skal være lydhøre over for for og tidligt opfange, siger Mikael Axelsson. 

Division Wood

Division Wood udvikler og producerer et stort udvalg af træbaserede bygnings- og interiørprodukter med høj forædlingsgrad, hovedsageligt til salg i byggevarebranchen i Skandinavien. Sortimentet omfatter:
– Bygningstræ til konstruktioner, facader, terrasser m.m.
– Interiørprodukter som paneler, lister og gulve
– Træbaserede pladematerialer til bygninger og industri samt specialtræ

Division Wood har 12 produktionsenheder i Norge og seks i Sverige. 

Produkterne tilpasses i stadig større grad til for-brugernes stigende efterspørgsel efter produkter, der kræver mindst mulig bearbejdning efter monteringen.

Råvarerne hentes fra skov i nærheden af  Moelvens savværker.

Rum til forundring
Foto: Torben Nielsen
Otte kilometer træ og 30.000 søm skulle der til for at opføre det meget specielle hus, som familien Varan har bygget i Odder syd for Århus. Et trelænget hus, der overalt er beklædt med lister af cedertræ, som klæder den naturskønne grund.
Hjem, kære hjem
Det 170 m2 store hus har flere terrasser ud mod den åbne, grønne plæne.\nFoto: Ivan Brodey
Eget hus med åbent køkken. Det er det moderne skandinaviske hjem. Vi tog på besøg i et af de nyeste bud på et skandinavisk parcelhus, som ligger i Herfølge.
Sommerhuset får nye former
Foto: Jan Lillehamre
Før var det lille. Ofte var det rødt med hvide karme. Og det havde skråt tag. I dag er det gerne lidt mere firkantet. Ikke sjældent er det sort i stedet for rødt. Og taget er fladt, af og til med tagterrasse. Det drejer sig om det svenske sommerhus.
Vores andet hjem
– Vi er meget glade for det nye hus, men allermest glade er vi for selve stedet, siger Gullik Jensen og Anne Brit Lystrup. – Her hygger vi os i al slags vejr. Foto: Jan Lillehamre
I sommerhuset ønsker vi et andet liv end derhjemme, men helst lige så komfortabelt. Så da Gullik Jensen og Anne Brit Lystrup opgav at reparere mere på det gamle sommerhus og ville bygge et nyt, vidste de præcis, hvad de gerne ville have.