[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Træets renæssance Partner og arkitekt, Siv Helene Stangeland fra Helen & Hard Arkitekter mener, at dagens norske arkitekter i stigende grad ønsker at benytte træ som byggemateriale. Det er også en videreførelse af stolte, norske arkitekturtraditioner.


Træets renæssance

Partner og arkitekt, Siv Helene Stangeland fra Helen & Hard Arkitekter mener, at dagens norske arkitekter i stigende grad ønsker at benytte træ som byggemateriale. Det er også en videreførelse af stolte, norske arkitekturtraditioner.

01: Hvilken rolle mener du, at træ spiller i moderne, norsk arkitektur?

– Træ har fået en renæssance inden for norsk design og arkitektur! En ny bevidsthed om træets miljøvenlighed og behovet for at udtrykke naturlige kvaliteter – jeg tror, det er derfor, at træ er det oplagte materialevalg for mange yngre arkitekter for tiden.

Sammen med en god portion arkitekturarv inden for brugen af træ har vi også andre vigtige traditioner at bygge videre på. Her tænker jeg også på moderne arkitektur af for eksempel Sverre Fehn og Knut Knutsen.

02: Hvilke af træets egenskaber i arkitekturen tiltrækker dig?

 – De organiske former, som træets vækstmønster altid har, de gode sanselige kvaliteter, de geniale hygroskopiske egenskaber, og de spændende konstruktive muligheder, samt det at vide, at vi lagrer CO2  i stedet for at producere mere.

03: Hvordan arbejder man med innovation og træ?

 – Vi ser på det, vi har gjort, lærer og prøver næste gang at gøre noget lidt anderledes og bedre. Vi opsøger netværk med større viden i andre lande, og vi spørger hele tiden os selv, om der er noget, der kan laves i træ i stedet for at bruge mere miljøbelastende materialer. Og vi er hele tiden i dialog med ingeniører og de udførende fag – men først og fremmest handler det om at komme med alternative løsninger og forfølge disse i et tæt samarbejde.

04: Hvad er de største fordele ved at bruge træ?

 – Den største fordel er, at konstruktionen kan være synlig, og det tilføjer en række kvaliteter til den rumlige oplevelse. Samtidig giver træets organiske og sanselige kvaliteter og øvrige gode egenskaber store fordele, og desuden er det et miljøvenligt materiale.

05: Helen & Hard Arkitekter fik Treprisen 2013, og juryen fremhævede Biblioteket i Vennesla, Prekestolen fjeldhytte og I-park. Hvilken rolle spiller træ i disse projekter?

 – I Vennesla er træet brugt som det primære materiale i de konstruktive og synlige ribber i form af limtræsbjælker. Desuden er dækkene opbygget i massivt træ. Der er også brugt træ til alle hylder og møbler – her i form af finérplader.

I Prekestolen fjeldhytte sker det i form af den enkle planke, der bliver lagt i lag til skræddersyede elementer og sat sammen til 15 forskellige ribbe, der tilsammen giver hytten sin form.

Hvad angår I-park er træ et enkelt bokselement udviklet ud fra et standard­element fra Lignotrend, der bliver stablet ovenpå i en gradvis vridning, og som også er brugt til for eksempel bænke, hylder og receptionsdisk. I alle disse tre projekter er det konstruktionsmæssige træ synligt og skaber et unikt rum.

06: Hvad inspirerer dig til at bruge træ i dine projekter?

– Det, der inspirerer mig allermest med træ som byggemateriale, er, at det er et naturmateriale, der ikke skal bearbejdes særlig meget. Siv Helene Stangeland

07: Hvilke miljøfordele har træ i forhold til andre materialer i moderne arkitektur?

 – Hvis træet stammer fra industrielt skovbrug, er det sådan, at for hver kubikmeter træ vi bruger, lagres der cirka 960 kg CO2, i modsætning til en kubikmeter beton, der producerer 1.700 kg CO2. Det, at træ er et vedvarende materiale, der lagrer CO2 gør det til et helt unikt byggemateriale i miljøsammenhænge.

08: Hvordan ser du på brugen af træ i arkitektur i et æstetisk perspektiv?

 – Træ kan bruges og misbruges, og som alle materialer skal det udnyttes og behandles korrekt i en større sammenhæng for at opnå en æstetisk kvalitet. Vi er mest optaget af træ brugt konstruktivt – her giver det en rumlig oplevelseskvalitet, der virker på flere planer, sammenlignet med kun at bruge det som overflade. 

09: Har du et specielt byggeri, hvor træ er et centralt materiale, du vil fremhæve som særligt vellykket – og hvorfor?

 – Vi besøgte netop en folkeskole i Klaus i Schweiz, der er tegnet af Dietrich Untertrifaller. Efter 13 års brug ser skolen overraskende velholdt ud. At skabe omgivelser for undervisning, der både giver et godt indeklima, en varm og lun atmosfære med et behageligt lydniveau og æstetiske kvaliteter, der tydeligt forhindrer hærværk, viser for mig en meningsfuld brug af træ på mange planer.

10: Hvordan ser du på materialet træs rolle i fremtidens arkitektur?

– Træ giver en storslået mulighed for økologisk massebyggeri i en helt ny skala. At lagre CO2 i stedet for at producere det er meget vigtigt i et miljø- og klimavenligt perspektiv.