[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Taget stjæler opmærksomheden I den nye dybkær kirke i midtjylland er det i høj grad dagslyset, der skaber rummet. Ikke mindst i kombination med fyrretræet i loftet, der reflekterer lyset smukt .


Taget stjæler opmærksomheden

I den nye dybkær kirke i midtjylland er det i høj grad dagslyset, der skaber rummet. Ikke mindst i kombination med fyrretræet i loftet, der reflekterer lyset smukt .

NÅR KIRKEGÆNGERNE i Dybkær Kirke vender blikket opad, behøver det ikke være udtryk for en lille salig stund med Herren. Det kan lige så vel være, at de blot sidder og beundrer det flotte loft.
  For smukt er det. Og også helt nyt. Det er blot halvandet år siden, at klokkerne blev sat op og alterbordet båret ind i den nyopførte kirke. Bygherren var Gødvad Sogn i Midtjylland, hvor menighedsrådet havde besluttet, at byens vokseværk krævede en kirke mere til supplement af den gamle middelalderkirke. Nyskabelsen fik navnet Dybkær.

FANTASTISK LYS. Arkitekturen i den nye kirke er nutidig, men inspireret af de gamle klostre. Udadtil virker den derfor lukket, men indendøre åbner det store kirkerum sig med sit fantastiske lysindfald. – Et lys, der ikke mindst skyldes træloftet med sin stærke lysreflekterende virkning – men også en meget nøje beregning af vinduernes placering i kombination med solens vandring over himlen i løbet af dagen og afhængig af årstiderne, fortæller Anders Bové, arkitekt og partner i Regnbuen Arkitekter i Århus. Det var dem, der fik opgaven med at tegne Dybkær Kirke og være totalrådgiver på byggeriet.

Med stenmure og betongulve har man virkelig brug for en flade, der kan absorbere lyden. Her er
træloftet helt ideelt.
Arkitekt og partner i Regnbuen
arkitekter i Århus, Anders Bové

AKUSTIKKEN I TOP. Når valget af materialer til loftet faldt på norsk fyrretræ, skyldtes det et krav fra bygherrerne om, at hele kirken skulle have den typiske lyse, nordiske karakter, og at akustikken skulle være i top.
  – Når rummet er så stort, kræver det en akustisk regulering, som sikrer, at man får den efterklang, man gerne vil have. Og med stenmure og betongulve har man virkelig behov for en flade, der kan absorbere lyd. Her er træloftet helt ideelt, fortæller arkitekten.
  Den største udfordring for tegnestuen i forhold til loftet var at få det rigtige arkitektoniske udtryk, samtidig med, at lyden blev perfekt. Og bag resultatet ligger mange og meget nøje computerberegninger af, hvor meget luft, der skulle være mellem brædderne, hvor mange brædder der skulle være vandrette, og hvor mange lodrette for at opnå de ønskede effekter.
 – Det var vanskeligt. Men det skulle være rigtigt første gang. Med sådan et byggeri har vi jo kun et skud i bøssen, som Anders Bové siger. At det lykkedes, tilskriver han ikke blot de mange regnestykker, men også en god del held. For når man sidder ved tegnebordet, kan det være vanskeligt at forestille sig, hvordan stregerne virker i realiteternes verden, som han siger.

EN TRADITIONEL LØSNING. Leverandøren af træet til loftet blev Moelven. Først og fremmest på grund af firmaets dygtighed i forhold til at brandbeskytte træ, uden at det går ud over træets udseende og kvalitet. Hos Moelven i Danmark fortæller markedschef Niels Neye, at man til opgaven i Dybkær Kirke valgte en traditionel løsning med høvlet fyrretræ. Arkitekterne ville helst have haft ask, lige som i resten af kirken, men det var mere bekosteligt, og lader sig vanskeligt brandbeskytte.
  Opgavens største udfordring lå i, at ordren fra bygherren var meget kravspecifik, og at det derfor handlede om at finde træ med fine visuelle egenskaber i den rigtige dimension, med den rigtige kvalitet og i de rigtige længder – og som levede op til disse krav, også efter at det var blevet brandbeskyttet. I Norge lykkedes det at finde det helt rigtige træ til Dybkær, fortæller Niels Neye. Alt i alt fyldte det en halv stor lastbil, som blev kørt til Danmark, hvorefter to mand arbejdede i halvanden måned med den vanskelige opgave at få sat loftet op.

Med så stort et loft er man nødt til at give det noget struktur. Derfor valgte vi løsningen med brædder både på langs og på tværs for at danne skyggevirkninger.
Arkitekt Anders Bové

PÅ TVÆRS OG PÅ LANGS. Efter arkitekternes anvisning blev brædderne sat op på tværs af det lange kirkeskib, så dimensionerne kom til deres ret. Og for at få struktur i det visuelle indtryk blev kirkeskibet delt op med brædder på den lange led, der flugter med kirkerummets apsis.
  – Med så stort et loft er man nødt til at give det noget struktur. Derfor valgte vi løsningen med brædder både på tværs og langs og med at tage nogle brædder og vende dem lodret, så der kunne dannes skygger. Det giver alt sammen et smukkere og mere nærværende udtryk, siger arkitekt Anders Bové.
  Og noget tyder på, at han har ret. I hvert fald har begejstringen over den nye kirke været stor i Gødvad Sogn. Både blandt kirkens egne og mange andre, der har bevæget sig ind bag de 170.000 røde teglsten, som udgør kirkens ydermure.