[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Stormtørring Temperatur som i en sauna og vind af stormstyrke. Præcision og nøje overvågning af processen. Præcisionsniveauet er højt, når Moelven reducerer fugtigheden i træet til netop det niveau, den enkelte kunde efterspørger.


Stormtørring

Temperatur som i en sauna og vind af stormstyrke. Præcision og nøje overvågning af processen.
Præcisionsniveauet er højt, når Moelven reducerer fugtigheden i træet til netop det niveau, den enkelte kunde efterspørger.

HOS MOELVEN VALÅSEN AB i Karlskoga, Moelvens største savværk, arbejder tørreovnene 24 timer i døgnet. Ovnpasserne har tre skift i døgnet, og de 14 tørrekamre og fem vandretørrere arbejder konstant. Overvågning, planlægning, placering og proces gennemføres ved hjælp af moderne teknologi.
  Systemet sikrer fuld kontrol og fuld sporbarhed. Et kort over fabriksområdet viser alle paller i de forskellige tørreovne, og alle pallerne med færdigtørret træ. Et dobbeltklik på en palle – og vupti, så er hele historikken synlig: Hvornår træet blev tørret, i hvilken temperatur, til hvilken fugtighedsprocent, kontrolleret af hvem – ja, til og med hvem, der kørte trucken, kommer op.
  – Vi har haft dette system i halvandet år, og det er den største forbedring, der er sket inden for tørreteknologi i de 20 år, jeg har arbejdet med dette, siger tørringsekspert Lennart Karlström fra Moelven Valåsen.
  Systemet gør det også muligt at koble sig på hjemmefra, eller fra mobilen, så den, der er på arbejde, altid har nogen at rådføre sig med.
  Teknologien kan dog ikke erstatte al viden og erfaring. Karlström og hans kollegaer sammenligner mange data for at sikre den rette anvendelse af råvaren og den rette tørring.
  – Kommer træet fra syd eller nord? Hvordan er densiteten? Hvor og hvor længe har det været lagret? Hvad skal det bruges til? opsummerer Henrik Öhrn, der er en af Moelvens eksperter inden for tørring. Den aktuelle årstid har også betydning.
  At blive god til tørring kræver derfor både viden, analytiske evner – og mindst én ting mere, ifølge de to.
  – Hvis vi til enhver tid skal levere den rigtige kvalitet, lægger man ikke jobbet fra sig og går hjem, men analyserer resultaterne og sørger for at være på forkant. Skal man blive god, skal det være en lidenskab, siger Öhrn.

Vi har haft dette system i halvandet år, og det er den største forbedring, der er sket inden for tørreteknologi i de 20 år, jeg har arbejdet med dette.
Lennart Karlström, tørringsekspert ved Moelven Valåsen AB

NØJE UDVÆLGELSE. Processen for at sikre, at den trækvalitet, der leveres hos producenterne, skal være, som de har bestilt den, begynder imidlertid allerede ude ved tømmermodtagelsen. For når tømmerbilen ankommer til værkerne, starter der en nøje sortering og overvågning af hver enkelt tømmerstok. Kvalitet, tykkelse og længde kortlægges i 35 forskellige kategorier. Tømmerstokkene, der senere skal til komponentfabrikker, gulve-, dør- og vinduesproducenter, røntgenfotograferes for at tjekke blandt andet fiberstrukturen. Efter denne måling og sortering bliver tømmerstokkene lagret efter dimension og kvalitet.  
  Eksponering i sollys forringer træets kvalitet. Tømmerstokkene bliver derfor først afbarket, lige før de skal saves op. Hver planke identificeres igen for at vurdere dens egenskaber. Blandt andet søges der efter materialer med meget kernetræ.
  Træ, der skal tørres maskinelt skal vente så kort tid som muligt, før tørringen kan gå i gang, normalt ikke mere end et til to døgn. Hvis materialerne bliver eksponeret for sol og vind, starter tørringen. Dette skal operatørerne tage hensyn til, når tørreanlægget skal sættes i gang, og vindstyrke og temperatur skal indstilles.
  Ovnrummet fyldes med 16-24 paller med materialer. Hver palle er 5,5 meter bred, 1,5 meter høj og 1,5 meter dyb. Normalt tager tørringen fra 50 til 70 timer. Temperaturen er mellem 60 og 75 grader. Blæserne producerer en stormstyrke for, at varmen skal fordele sig mellem træet, der er stablet, så der er luft på alle sider. Tørreprocessen styres ud fra, hvad materialerne skal bruges til. Lister og gulvbrædder skal som regel have 12 procent fugtighed efter tørringen, konstruktionstræ og udvendige paneler 16 procent og træ, der skal imprægneres, 18 procent.

MÅ IKKE KOGE. – Systematik, kontrol, opfølgning og korrigering er nøgleord gennem tørringsprocesserne, siger teknisk direktør Peter Rockedahl fra Moelven Timber.
  Operatørerne har i alt hundrede forskellige tørringsprocesser at vælge mellem. Forkert tørring kan medføre flere negative udfald på træet: Svind, krumning, deformationer og knastfremspring.
  Samtidig med, at operatørerne skal have overblik over, hvor længe materialerne eventuelt har ligget udendørs, skal de tjekke tørrekammeret for eventuelle luftlækager. Jo højere temperatur, der er i tørrekammeret, jo bedre er det for tørringsprocessen. Men kun til et vist punkt. En for høj temperatur medfører, at træet koger, og det sker særligt, når træet har mange knaster. En lavere temperatur øger risikoen for sprækker i materialerne. Samtidig tilsættes 600 liter vand i timen de sidste seks-otte timer for at balancere mod udtrækningen af fugt fra den inderste del af planken og ud til overfladen. En optimal udligning af fugtigheden, såkaldt konditionering, fjerner spændinger i træet og eliminerer risikoen for revner.
  Når tørringen er afsluttet, tages der prøver for at tjekke, at materialerne har den rigtige fugtighed og kvalitet. Forskelige kvaliteter sorteres, før de pakkes og transporteres til det næste led i processen. 

Moderne tørrekamre er forsynet
med et effektivt basesystem
for at tilføre vand til tørreluften.
Knut Magnar Sandland

NÆSTEN NULTOLERANCE. En kunde som Moelven Profil, der er en komponentfabrik, er afhængig af et helt præcist fugtighedsniveau for at kunne lime komponenterne sammen. Her produceres laminerede emner i fyr efter kundernes specifikationer. Moelven Profils hovedkunde er dør- og vinduesproducenten Natre, som skal have en fugtighed på 12 procent. Afvigelsen kan være plus/minus to procent. På fabrikken foretager de 37 medarbejdere fingertapsamling, laminering og høvling. Ved lamineringen limes tre eller flere komponenter sammen. For at opnå den rette styrke, skal limen binde godt. Det forudsætter blandt andet en fugtighed i træet, som er i henhold til den standard, limproducenten har sat. Afvigelser i fugtigheden kan medføre, at komponenterne krummer eller får spændinger.
  – Vi kontrollerer fugtighed, kvalitet, tykkelse og bredde på de materialer, som Moelven Profil modtager. Hele processen fra modtagelse til levering hos kunden er sporbar, siger Bjørn Kristiansen, der er markedschef hos Moelven Profil.
  Fabrikken har også sit eget tørringsanlæg, der tages i brug, når enkelte specialdimensioner skal tørres til den rigtige slutfugtighed, selv om Moelvens egne savværker som regel leverer de rigtige råvarer med den rette slutfugtighed.
  – Vores forretningsidé er baseret på, at vi skal levere den rette kvalitet til den aftalte tid. Dette indebærer et tæt samarbejde med vores kunder i produktudviklingen, fortæller Kristiansen, som sammen med medarbejderne fylder én til to lastvogne dagligt med laminerede og fingertapsamlede emner til dør- og vinduesproduktion.