[Missing text /a11n/skiptocontent for da]


Smarte, unikke boliger

Den svenske trendanalytiker, Jens lanvin, tror, at vi skandinaver i fremtiden ønsker at bo smart, reduceret og oplevelsesrigt.

SKANDINAVER ER "grønnest i verden" og har et forspring inden for miljøvenlighed, fordi vi altid har levet i samklang med naturen, siger Jens Lanvin, strategisk direktør for svenske Bodén & co Kommunikation. Han er trendanalytiker og såkaldt "retrofuturist", og har forelæst om fremtidens boligmønstre i Norden.
  – Her påvirker vi verden mere, end verden påvirker os, derfor kan og bør den nordiske byggebranche være ledende mht., hvordan vi udvikler miljøvenlige bygge- og boligformer, siger Lanvin.
  Selv understreger han tre ting, som han ville tænke på, hvis han skulle bygge et hus med tanke på fremtiden: Smart hjem, reduktion og oplevelse. – Jeg mener, at et smart hjem er tilpasset det liv, du lever i dag. Hjemmet er et socialt sted, hvor du signalerer, hvem du er, og hvad du har opnået i livet. Det skal fungere som arbejdsplads, tåle logistikken i hverdagen, være legeplads for familien og derudover et socialt rum. Hvis hjemmet kan leve op til alle disse krav, er det smart, siger Lanvin.
  At standarden ydermere er højteknologisk, og at hjemmet har smarte miljøløsninger, er nærmest en selvfølge. – I fremtiden vil dette være bygningsudviklernes fulde ansvar og ikke noget beboerne behøver at tænke på, understreger Lanvin. Stikordet reduktion handler ganske rigtigt om at gøre mindre.
  – Vi ser tegn på, at vi bevæger os ind i en postmaterialistisk æra. Vi indser, at overflade ikke er alt, og bevæger os mod reduktion. Dette er en effekt af miljøtankegangen. Vi spørger os selv: Skal vi bruge alle disse ting? Kan jeg reducere mit primære hjem, hvis jeg også har et sommerhus? Skal jeg eje alt omkring mig? Vi vil bo på mindre områder, have hjem som er fleksible, funktionelle og helt tilpassede vore egne behov, til en smart pris, forklarer han.

I fremtiden vil vi, i måden vi bor på, søge efter det, der er unikt, har ægte kvaliteter og er autentisk.
Trendanalytikeren Jens Lanvin 

  Oplevelse beskriver vores behov for, vilje til og ønske om at være unikke.– Dette er det hurtigst voksende fænomen i verden i dag. Det unikke skal afspejles i, hvordan vi bor. Selv om løsningerne er standardiserede, vil vi være med til at vælge, bestemme og designe selv. Vi skaber storytelling sammen med bygningsudvikleren, når vi er med til at designe vores eget køkken og vælger skabsdøre og fliser til badeværelset. I fremtiden vil samarbejdet med en formgiver, som kan levere hele løsninger, hvor vi har været med og påvirket hele vejen, blive centralt, siger Lanvin.
  For at skabe det perfekte boligområde, vil beboerne være med til at bestemme og deltage helt fra starten. – I fremtiden vil vi i måden vi bor på søge efter det, der er unikt, har ægte kvaliteter og er autentisk, siger Lanvin.

---

HVAD KOMMER TIL AT PRÆGE FREMTIDENS BYGGESTIL I SKANDINAVIEN?

LARS SØNDERSKOV
LUMO Arkitekter, Århus
Bæredygtigt og innovativt design. Skandinavisk arkitektur med fokus på bæredygtighed, energioptimering og indeklima vil i fremtiden komme til at præge udviklingen af moderne boliger og især byggemiljøet. På tegnestuen ser vi en klar tendens til, at både private og offentlige bygherrer efterspørger innovativ arkitektur med bæredygtige og gennemtænkte energiløsninger. Investeringerne fremtidssikres og udtrykker sig i oplevelsesrig og udfordrende byggekunst med et fantastisk indeklima. Skandinavisk arkitektur med fokus på bæredygtighed har potentialet til at blive en betydelig eksportvare – en stærk mærkevare for fremtiden.

HÅKAN WIDJEDAL
Arkitektstudiet Widjedal Racki Bergerhoff, Stockholm
Når vi bygger i stor skala, skal vi finde en måde at bygge billigere boliger på. I dag bygges næsten alt som unikke enheder. Variation gennem farve og materialer på en fælles platform, som i bilindustrien, kan være en vej fremad. I dag bygger vi til kernefamilien og indretter efter skabeloner. Vi tror på et øget behov for at vise personlighed igennem vores hjem. "Mit hjem er min borg", bliver måske til "mit hjem er mit jeg". Med mere varierede krav til boliger og omkostningstryk åbner der sig muligheder for mindre arealer og mere unikke rumsammensætninger. Rum og funktioner bliver måske fjernet eller integreret. Hvad skal man med et køkken, hvis man er single og næsten altid spiser ude? Integreret køkken og stue er standard i dag. Gælder det samme for bad og soveværelse i morgen?

HÅKON MATRE AASARØD
Fantastic Norway Architects, Oslo
Skandinavisk Design er et begreb, der betegner et enkelt og rendyrket udtryk. Vi mener, at Skandinavien med vore veludviklede, sociale demokratier bør blive foregangslande, der viser, at arkitektur ikke bare er overflade, men først og fremmest rammer om indhold. Skandinavisk Design bør derfor i fremtiden give associationer til humane, sociale og miljørigtige boligformer.