[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Skolen med janusansigtet Med nedslidte boligkarréer på den ene side og en fredet skov på den anden har Skolen på Islands Brygge fået to ansigter.


Skolen med janusansigtet

Med nedslidte boligkarréer på den ene
side og en fredet skov på den anden har
Skolen på Islands Brygge fået to ansigter.

Skolebygningen skal forholde sig arkitektonisk til det fredede naturområde, som den vender ud mod.
Lars Clausen fra tegnestuen Nøhr & Sigsgaard

ISLANDS BRYGGE i København er domineret af nedslidte boligkarréer, der blev opført under det store byggeboom i slutningen af 1800-tallet. Men du finder også den naturskønne Amager Fælled her, et fredet område med vådområder, vildnis, skov og et rigt fugleliv. Skolen på Islands Brygge ligger midt imellem og er til dels bygget på fredet jord.
  – Skolebygningen skal forholde sig arkitektonisk til det fredede naturområde, som den vender ud mod. Samtidig skal der være en bygningsmæssig relation til de gamle boligkarréer på den anden side, siger Lars Clausen fra tegnestuen Nøhr & Sigsgaard.
  Facaden, der vender mod Amager Fælled, har en beklædning i cedertræ. – Beliggenheden op til et fredet naturområde kræver noget særligt af beklædningen. Det var sådan, fik vi idéen til klinkebeklædning. Træpaneler ville ikke have givet den samme effekt, siger Clausen.
  Valget faldt på cedertræ fra Moelven, blandt andet fordi det var den eneste klinkebeklædning, der var brandimprægneret efter de offentlige godkendelsesregler.

Beliggenheden op til et fredet naturområde krver noget særligt af beklædningen. Det var sådan, fik vi idéen til klinkebeklædning
Arkitekt Lars ClausenSKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE
har en lang og fin tradition for at udvikle nye pædagogiske tanker og er på mange måder en foregangsskole i København. I løbet af de seneste år har skolen fordoblet sit elevtal, og der var et klart behov for flere kvadratmeter til leg og undervisning. Den 18. september 2009 stod den tredje og foreløbig sidste bygning klar til indflytning.
  – Både lærerkollegiet og repræsentanter for forældrene har bidraget i processen, så vi kunne få en optimal bygning. Og vi synes selv, at den er blevet både funktionel og »virkelig smuk«. Cedertræ giver jo en dejlig æstetisk oplevelse, og jeg mener, at byggestilen vil have en lang holdbarhed. Ser du på de andre skoler i Københavns kommune, er der ingen tvivl om, at denne er den flotteste, siger rektor Søren Hedegaard og fortsætter: – Vi har til og med fået reaktioner fra naboer, som har os midt i deres udsigt, og som siger »hold op, hvor er vi glade for den skole«.
  Skolen har også lagt stor vægt på at skabe gode udendørsarealer. – Vi ønsker færrest mulige regler og påbud. Vi mener, at en grundregel om at tage hensyn til andre stort set bør være nok. Udendørsarealerne bidrager til et lavt konfliktniveau – her er der en tryg tumleplads for alle, siger Hedegaard, der understreger, at god pædagogik ikke skabes af arkitektur og teknologi alene.
  – Til syvende og sidst kommer det an på lærerne. Men smukke og funktionelle omgivelser giver, sammen med god pædagogik, en positiv totaloplevelse af skolen.

Vi ønsker færrest mulige regler og påbud. Vi mener, at en grundregel om at tage hensyn til andre stort set bør være nok.
Rektor Søren Hedegaard