[Missing text /a11n/skiptocontent for da]


Skjulte muligheder i træ

– Når vi tænker på brugen af træ i bygninger, er det ofte det træ, der ses på facader eller indgår i
interiøret, vi tænker på. Men der er potentiale for at bruge træ i konstruktioner i højere grad end i dag.

DET SIGER Bjørne Grimsrud, fungerende direktør for Strategi- og udviklingsafdelingen i Statsbygg.  Afdelingen står bag rapporten ‘Træ til bygninger og byggerier i træ’. Den skal give politikerne, som ønsker et øget forbrug af træ – ikke mindst i offentlige bygninger – et vidensgrundlag.
  Byggemarkedet i Norge kan forenklet set opdeles i parcelhusbyggeri og bymæssigt byggeri.
  Begrebet bymæssigt byggeri omfatter offentlige bygninger som skoler og kulturhuse samt byggerier inden for sundhedsvæsenet. De skal ikke nødvendigvis ligge i en by, siger Grimsrud. 
  I dag benyttes træ næsten kun i parcelhusbyggeri. 
  – Et større forbrug af træ i offentlige bygninger kan være en katalysator, som vil påvirke hele det bymæssige byggeri. En offentlig satsning på træ kan være vigtig for at udvikle produkter og løsninger og bidrage til at løse «kollektive problemer» som manglende kompetence, manglende produktudvikling baseret på manglende efterspørgsel og højere forsikringspræmier grundet valg af ikke-standardiserede løsninger.
  Det offentlige har som målsætning at gå forrest i forhold til at bidrage til at nå nationale mål på klima- og miljøområdet. Brugen af træ i offentlige projekter kan bidrage til at nå målet, hvis træmaterialet bruges rigtigt. 
  Ifølge rapporten mangler Norge både kompetence og en større leverandørindustri for trækonstruktioner.
  – Ved at acceptere en vis import og øge efterspørgslen efter løsninger i træ til det bymæssige byggeri kan staten bidrage til at udvikle branchen. I dag har vi næppe nogen, der er leveringsdygtige i det omfang, en sådan satsning ville kræve. 
  Grimsruds råd  til træindustrien er at gå sammen med byggeindustrien og overveje, hvordan markedet for træ i bymæssigt byggeri kan udvikles. Han opmuntrer også til en vis besindighed i visionerne.
  – Lad være med at tænke på signalbyggerier, men på hvad der kan genbruges, og hvad der er et større marked for.