[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Skab fleksible kontorer Planlægning og bygning af et kontor med systemvægge er en industriel byggemåde, der giver et renere og pænere udseende, højere kvalitet og bedre økonomi for grundejeren på langt sigt, sammenlignet med et kontor, der bygges på stedet.


Skab fleksible kontorer

Planlægning og bygning af et kontor med systemvægge er en industriel byggemåde, der giver et renere og pænere udseende, højere kvalitet og bedre økonomi for grundejeren på langt sigt, sammenlignet med et kontor, der bygges på stedet.

TIL TRODS FOR DE ÅBENBARE fordele ved systemindretning af kontorlokaler mangler man fortsat viden om denne type byggeri inden for dele af byggebranchen. Nogle aktører giver også udtryk for modstand mod metoden.
  – Vi forsøger at få branchen til at tilegne sig denne måde at bygge industrielt på, og at det skal blive det naturlige valg. Hvis det er muligt at indrette et kontor med systemvægge, bør man gøre det. Simpelthen fordi det er et bedre alternativ, siger Peter Lindberg, direktør hos Moelven Eurowand.
  Der er stadig utrolig meget håndværk i branchen, og ofte arbejder man ikke metodisk, men sætter i stedet ting sammen, der ikke fungerer optimalt, mener Lindberg.
  – Vi arbejder med metoder, der er risikofrie og godt afprøvet gennem længere tid, så vi ved, hvordan de fungerer, siger han.
  – De, der kender til Eurowand-metoden, synes den er god. Men vi ønsker også at nå ud til dem, der ikke kender til denne måde at bygge på. Det kan være et problem, at de, der skal benytte metoden, ikke altid har forstået den fuldt ud, men gør ting på den samme gamle måde, så det bliver en slags mellemting, der ikke giver et optimalt resultat, siger Peter Lindberg.


Vi vil ganske enkelt udfordre branchen til at bygge på en smartere og pænere måde.
Direktør hos Moelven Eurowand, Peter Lindberg

  En håndværksmester, der er vant til at arbejde på sin egen måde og bygger på stedet, ser måske systemindretninger som en konkurrent, mens en håndværksmester, der tænker industrielt, vælger systemindretninger. En grundejer, der tænker på omkostningerne for sine lejere – og måske har en lejer, der kræver en fleksibel indretning – beslutter sig for systemvægge, og så kan håndværksmesteren ikke vælge noget andet. En arkitekt kan synes, at det er pænere med noget, der er bygget på stedet, mens en arkitekt, der er vant til at tegne med systemvægge og ved, hvordan man skal tegne for at få et pænt kontor, kan insistere på, at det skal være systemvægge.
 – Nogle er fortsat af den opfattelse, at det er finere med noget, der er bygget på stedet, siger Peter Lindberg.
  – I svensk tv’s bygge- og indretningsprogrammer kan man for eksempel sige: «Se, dette er et kvalitetsbyggeri. Huset er bygget på stedet». Man synes ikke, at det er lige så fint med et hus, der er bygget på en fabrik, som med et, der er bygget på stedet. Men sådan tænker man jo ikke, når man køber et stereoanlæg eller en bil. Her vil man have et produkt, der er gennemprøvet, og som fungerer, men når det drejer sig om husbyggeri, har mange den opfattelse, at noget, der er bygget på stedet, er bedre end færdigbygget, og at systemvægge ikke er pæne.
  – Jeg tror, det handler om, at man ikke altid har tid til at lære nye metoder på den rigtige måde, og man ved ikke, hvor godt det kan blive. Vi vil ganske enkelt udfordre branchen til at bygge på en smartere og pænere måde, siger Lindberg.