Sådan skal det lyde! - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Sådan skal det lyde! Ved Hasseris Gymnasium i Nordjylland har elever og lærere fået alt, hvad de har ønsket sig med en ny, stor tilbygning til musik og drama. Her er akustikken fantastisk, hvilket skyldes gode materialer i en lydeksperts kyndige hænder.


Sådan skal det lyde!

Ved Hasseris Gymnasium i Nordjylland har elever og lærere fået alt, hvad de har ønsket sig med en ny, stor tilbygning til musik og drama. Her er akustikken fantastisk, hvilket skyldes gode materialer i en lydeksperts kyndige hænder.

DET KAN GODT VÆRE, at de unge talenter ved Hasseris Gymnasium i Ålborg bliver fremtidens store stjerner inden for musik og teater. For her har en specialdesignet tilbygning givet eleverne de optimale forhold for at øve i fagene musik og drama.
  De 750 ekstra kvadratmeter er blevet til via et godt samarbejde mellem bygherre, leverandører, arkitekter, håndværkere, kunstmalere og lydteknikere. Og hvis du spørger skolens lærere og elever, er der ingen tvivl om, at de har fået alt, hvad de har ønsket sig – og lidt til. Det nye tilbygning passer nemlig stilmæssigt godt ind i den særprægede skole og er bygget sammen med den gamle festsal og aulaen. Her kan eleverne slå sig løs på en flot scene – en sjælden mulighed på en videregående skole. Tilsammen rummer «den hvide fløj», som tilbygningen er døbt, fire klasseværelser, to musiklokaler med tilhørende redigeringsrum og øvelokaler samt dramarum og et fællesområde.
  – Da vi skulle tegne den nye fløj, stod vi over for to store udfordringer. Den ene var, at fløjen logistisk set skulle hænge sammen med både festsal og aula, så eleverne kunne udnytte faciliteterne fuldt ud og sådan, at lokalerne nemt kunne bruges på kryds og tværs. Den anden var at få formsproget til at blive en naturlig forlængelse af den eksisterende bygning og samtidig få integreret tilbygningen i det kuperede terræn. Men det lykkedes os at finde en løsning, og vi er meget glade for resultatet, siger konstruktør Vibeke Møller fra arkitektfirmaet Kjaer & Richter.

«Tilbygningen er blevet bedre,
end vi drømte om. Og jeg kan
se og høre, at både unge og
gamle er meget tilfredse.»
 Anders Bach Jensen, rektor ved Hasseris Gymnasium

SOM EN LILLE BY. I dag vil ingen, der besøger skolen, tænke over, at en del af den er en helt ny tilbygning. For bortset fra, at væggene fortsat består af rød mursten, som skal tørre, før de kan males hvide, passer tilbygningen naturligt ind. Arkitekterne har bevidst taget udgangspunkt i skolens karakteristiske, firkantede former med ensidig tagrejsning. Og udvendigt er tilbygningen holdt i samme sort-hvide farver som resten. Indvendigt er der brugt kraftige røde og gule farver, som også går igen i resten af skolen. Så alt i alt er den tydelige karakter, som den oprindelige arkitekt gav skolen, bevaret og videreført. Han udformede hele bygningskomplekset som en lille by med gader, torv og huse. Skolens hovedbygninger med skråtage udgør husene i byen, mens de mellemliggende bygninger med flade tage er byens overbyggede gader og torv. Det centrale garderobeområde er byens torv, hvor alle gaderne mødes, og hvor indbyggerne samles til fælles aktiviteter. På torvet ligger naturligvis rådhuset (= bygningen med skolens administration), restauranten (= skolens kantine) og forsamlingshuset (= bygningen med skolens festsal og aula). Altså en hel lille by, som de knap 800 elever frit kan boltre sig i.

DEN PERFEKTE AKUSTIK. Eftersom Hasseris Gymnasiums nye tilbygning skulle rumme lokaler til musikundervisning, skulle arkitekterne også opfylde helt specielle krav til lyden inde i lokalerne og til de såkaldte efterklangstider. Grundet loftshøjden var det ikke nogen nem opgave. Faktisk blev opgaven sværere og sværere i takt med loftshøjden. For hvis man også skulle bruge skolens karakteristiske skråtag i tilbygningen, ville loftshøjden enkelte steder blive 10–15 meter. Det kan hurtigt skabe rumklang og dermed dårlig akustik, hvis man ikke tænker sig godt om. Heldigvis var dét lige, hvad arkitekterne gjorde, og grundet de vanskelige forhold fik de hjælp af en lydspecialist til at skabe den perfekte akustik. Det viste sig at være en rigtig god ide. For resultatet er blevet, at lydforholdene i de nye musiklokaler er en koncertsal værdige.

BONUSMATERIALE. Den perfekte akustik er imidlertid også et resultat af, at arkitektfirmaet satsede på materialer, som de vidste ville kunne opfylde kravene til den indvendige beklædning. Disse materialer kommer fra Moelven og består af paneler og lameller i brandimprægneret krydsfiner.
  – Vi har god erfaring med Moelvens materialers lydmæssige kvalitet. Samtidig kan virksomheden levere alt i netop de farver, vi ønsker. Og da vi ofte leger med farver, og også har gjort det på skolen i Hasseris, er det en kæmpe fordel, siger Vibeke Møller.
  Hun tilføjer, at det specielt er den høje frekvens af perforeringer i Moelvens materialer, der bidrager til at skabe en robusthed som har en positiv effekt på efterklangstiden.
  Hos Moelven forklarer Mads Puge, at den gode lyd i musik- og dramatilbygningen også skyldes, at man lagde lister oven over panelerne med 50 procents åbningsgrad, det vil sige samme areal med og uden lister per kvadratmeter.  Dette sikrer maksimal lydabsorbering.
  Han fortæller desuden, at Moelven blev leverandør til skolebygningen i Hasseris, fordi arkitekterne helt fra starten havde anbefalet virksomhedens produkter til projektet.
  – Det er selvsagt herligt for os, når det sker. Det viser, at mange arkitekter efterhånden er vant til at arbejde med vores produkter og kender deres kvaliteter og muligheder, siger han.

«...ville loftshøjden enkelte steder
blive 10–15 meter. Det kan hurtigt
skabe rumklang og dermed dårlig akustik,
hvis man ikke tænker sig godt om.» 

INGEN OVERRASKELSER. På skolens hjemmeside kan man læse, at den oprindelige arkitekt er overbevist om, at «ethvert vellykket byggeprojekt begynder med, at en gravemaskine overgraver et stort strømkabel». Dette kommer måske af, at det var det, der skete den gang… Men byggeriet af «den hvide fløj» modbeviser i så fald den myte, eftersom man både hos Moelven og hos Kjaer & Richter understreger, at der ikke opstod dramatiske situationer eller ubehagelige overraskelser undervejs. Alle parter mener, at samarbejdet var forbilledligt, og at det er en vigtig årsag til, at resultatet blev så godt – og til, at skolens elever og lærere et år efter, at tilbygningen blev taget i brug, fortsat er super glade for lokalerne.
  – Tilbygningen er blevet bedre, end vi drømte om. Og jeg kan se og høre, at både unge og gamle er meget tilfredse, fortæller rektor ved Hasseris Gymnasium, Anders Bach Jensen. Han mener, at skolen længe har været en af de flotteste i Danmark, og at den fortsat er det, efter at den store tilbygning kom til.
  I tillæg til det visuelle udtryk og den store nytteværdi er rektoren særligt tilfreds med, at tilbygningen har fremtidssikret skolen. Årsagen til at tilbygningen blev opført, var pladsmangel. For Hasseris Gymnasium er en populær videregående skole, og tilstrømningen af elever har i de senere år sprængt alle rammer. Men nu er der igen god plads til alle – og til de aktiviteter, som en moderne videregående uddannelse består af.