[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Rummer mange muligheder Modulbyggeriet har langt flere muligheder end begrænsninger. Desuden er det klart det mest økonomiske.


Rummer mange muligheder

Modulbyggeriet har langt flere muligheder end begrænsninger. Desuden er det klart det mest økonomiske.

AKTØRER, SOM HAR SATSET på industrielle løsninger, påpeger, at det handler om at agere efter de gældende rammer. Der er alligevel sjældent plads til at slippe fantasien helt fri.
  – Man skal kende modulbyggeriets forudsætninger. Hvis dette er på plads, er der som udgangspunkt ikke flere udfordringer med denne type byggeri end med andre. Der er enkelte begrænsninger ved valget af byggesystem, men her – som i alle andre projekter – handler det om at være involveret fra start til slut. På den måde kan vi som arkitekter både tilpasse os og påvirke de gældende forudsætninger, fortæller arkitekt Ola Spangen fra Aursand og Spangen Arkitekter. 
  Salgschef Tormod Kvisler fra Moelven Byggmodul AS i Norge mener, at diskussionen om modulbyggeri ofte er præget lidt af fordomme. 
  – Der er langt flere fordele end begrænsninger ved modulbyggeri. Det er en forudigelig produktion med kort leveringstid, og den gennemføres under ideelle forhold på fabrikken. Jeg mener, at et godt tilpasset projekt skal være konkurrencedygtigt. Vi kan tit halvere byggetiden, hvilket er interessant for alle udviklere, der ønsker at få en indtægt på bygningen meget hurtigere, fortæller Kvisler. 

Man skal kende modulbyggeriets forudsætninger. Hvis dette er på plads, er der som udgangspunkt ikke flere udfordringer med denne type byggeri end med andre. 
Ola Spangen fra Aursand og Spangen ArkitekterOMKOSTNINGSEFFEKTIVT.
 Projektleder Johan Lins fra Åke Sundvall Byggnads AB i Stockholm har erfaring fra flere projekter, hvor der blev valgt fabriksbyggede løsninger frem for pladsbyggede. 
  – Vi synes, at modulbyggeri har fungeret godt, de steder vi har valgt det. Men det passer ikke overalt. Blandt andet påvirkes bygningshøjden af, at bjælkelaget er tykkere, hvilket reducerer effektiviteten. Den lavere totalpris opvejer dog det forhold, siger han.
  Åke Sundvall Byggnads AB har blandt andet bygget Ängsnäs Park og Ängsnäs Terrass uden for Stockholm, hvor de byggede ti dobbelthuse og to boligblokke. 
  – I og med at Moelven leverede både dobbelthusene og boligblokkene, blev produktionsomkostningerne overkommelige. Hvis vi havde delt projektet op og kun valgt industriel produktion for boligblokkenes vedkommende, ville de totale omkostninger sandsynligvis være blevet for høje, og det er usikkert, om husene overhovedet var blevet bygget.
  Johan Lins understreger, at modulbyggeri forudsætter, at der er plads til at transportere store enheder og plads til kranerne, der skal løfte modulerne på plads.
  – Og der findes steder, hvor beton er bedre egnet, for eksempel der, hvor der er fare for vibration eller støj, forklarer han.

INGEN FORSKEL. Kvalitetsmæssigt mener han, at man ikke kan skelne mellem de to løsninger. Der kan opstå problemer, uanset hvilken teknik man benytter:
  – Det er ikke muligt at afgøre, om et dårligt fungerende ventilationssystem, hvor naboerne kan høre hinanden, skyldes at huset er pladsbygget eller fabriksbygget. Heller ikke om skimmelsvamp i loftet har sammenhæng med den byggeteknik, der er valgt.
  Og de, der bor i huset, vil ikke kunne mærke forskel mellem fabriksbyggede og pladsbyggede løsninger, hævder han.
  – Nej, vi er påpasselige med, at alle detaljer udformes, så man ikke kan se forskel. Hvis man ikke ved, hvad man skal kikke efter, kan man ikke se, hvilken byggemetode, der er brugt, siger Johan Lins.