[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Rive ned eller renovere? Da konsulentvirksomheden EY-Norge skulle forny sit hovedkontor i Oslo, overvejede de at rive alt indvendigt ned og bygge nyt. Man satsede i stedet på systemindretning fra Moelven Modus, reducerede omkostningerne med 50 procent og imponerede Miljøpartiet De Grønne.


Rive ned eller renovere?

Da konsulentvirksomheden EY-Norge skulle forny sit hovedkontor i Oslo, overvejede de at rive alt indvendigt ned og bygge nyt. Man satsede i stedet på systemindretning fra Moelven Modus, reducerede omkostningerne med 50 procent og imponerede Miljøpartiet De Grønne.

I løbet af få år har ny teknologi forandret hverdagen i mange norske virksomheder. Dette stiller helt nye krav til de fysiske arbejdsmiljøer. Dette var også situationen i EY, som har over 1.000 ansatte på deres hovedkontor i Oslo Atrium i Bjørvika.

 – Udfordringen var at forvandle et outdatet 9.000 kvadratmeter stort kontorlandskab med kontorer i cellestruktur – fordelt på tre etager -  til en moderne, aktivitetsbaseret arbejdsplads, siger Bjørn Vorkinn, Nordic Real Estate Lead i EY. Kravene til udformningen og funktionaliteten i de nye arbejdslokaler var allerede defineret i forvejen i EYs globale koncept «Workplace of the Future». Spørgsmålet var, om og hvordan det kunne gøres, og til hvilken pris. 

Vurderede flere alternativer. Ifølge Vorkinn vurderede selskabet flere forskellige alternativer, før de valgte Moelven Modus som samarbejdspartner i det omfattende renoveringsprojekt.

 – Et alternativ var at få udlejeren til at rive alt ned indvendigt og bygge nyt, og vi overvejede også at flytte ind i nye lokaler, eftersom lejekontrakten oprindeligt udløb i 2018. Samtidig havde vi et stærkt ønske om at blive boende i Oslo Atrium i Bjørvika, hvor vi har været siden 2003. Dermed begyndte vi at se på muligheden for, hvad vi kunne gøre i eget regi. Det var på det tidspunkt, vi gik ind i en proces med Moelven Modus for at se nærmere på mulige løsninger med fokus på genbrug, byggetid og omkostninger.

Stor miljøgevinst. Han fortæller, at det hurtigt stod klart, at systemindretning var den mest praktiske og lønsomme måde, hvorpå man kunne renovere lokalerne. Samtidig var fokuseringen på miljøet i projektet vigtig.

 – Hvis vi kunne beholde de tekniske løsninger i lofterne samt sørge for et omfattende genbrug af systemvægge og materialer, kunne vi spare mange penge.

Hvis vi havde måttet rive alt ned og bygge nyt, ville det have udgjort en ekstra omkostning på cirka syv millioner kroner. En ekstra bonus er, at projektet har været en kæmpestor succes rent miljømæssigt.
Bygherre Bjørn Vorkinn, EY 

Ved at genbruge forskellige materialer er det lykkedes os at reducere affaldsmængden med 67 ton. Det er imponerende tal, og det burde inspirere flere til at vælge Modusmetoden, når ældre kontorlokaler skal renoveres. Så sparer man både penge og på miljøet. 

Vigtigt med god planlægning. Vorkinn understreger, at god planlægning og velordnede processer er alfa omega for, at omfattende ombygningsprojekter lykkes.

 – Vi kørte flere workshops med alle de forskellige afdelinger, hvor vi kortlagde behovene, og i tæt samarbejde med arkitekt Birgitte Magnussen fra Moelven Modus skitserede vi forskellige løsninger inden for skabelonen. Det var utroligt vigtigt for at sikre, at lokalerne støtter de processer, som de forskellige arbejdsopgaver og projekter i EY til enhver tid kræver. 

Store besparelser. Resultatet af ombygningen er han meget tilfreds med.

 – Vi har fået nogle utroligt fleksible lokaler med henblik på at kunne udnytte pladsen bedst muligt, og de tilfredsstiller alle kravene i «Workplace of the Future-konceptet». Med systemindretningsløsningerne fra Moelven Modus kan vi nemt lave nødvendige pladsændringer og justeringer efter behov i fremtiden, og samtidig kan vi opretholde tilnærmelsesvis normal drift i lokalerne. Gennem processen er det også lykkedes os at frigøre 2.100 m², hvilket indebærer færre driftsomkostninger og mulighed for fremleje med god indtjening.

Vorkinn mener, at tærsklen for, hvornår man tænker miljøvenligt, bliver meget lavere, når det betyder, at man samtidig kan reducere omkostninger, både på kort og lang sigt. Mange forbinder nok stigende fokus på miljøet med store investeringer, men Modusmetoden viser tydeligt, at det ikke behøver være tilfældet.

Positive medarbejdere. Før renoveringsarbejdet blev startet, viste interne undersøgelser, at 82 procent af de ansatte var skeptiske over for de nye kontorløsninger.

 – Folk er altid skeptiske over for omfattende ændringer, siger arkitekt Birgitte Magnussen fra Moelven Modus. Men for de ansatte i EY, er det ikke længere hensigtsmæssigt at sidde alene på hvert sit kontor, når mange af arbejdsopgaverne løses i fællesskab og på projektbasis. Nu kan medarbejderne for eksempel sidde i et område i en periode på to uger for senere at sidde to måneder et andet sted afhængigt af, hvilket projekt de arbejder på. Der er også rigtig mange, der er ude store dele af tiden, og som kun kommer ind sidst på dagen for at opsummere ved pc’en. Disse behøver ikke nogen fast plads. 

Hun understreger, at hensigten med aktivitetsbaserede arbejdspladser først og fremmest er at tilrettelægge kontorfaciliteterne med løsninger, som giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at udføre de forskellige arbejdsopgaver på en effektiv og god måde.

Dækker alle behov. – I EY’s lokaler er der nu etableret stillerum for de, der har behov for at arbejde koncentreret – der er også projektrum i forskellige størrelser, praktiske landskabs-øer og telefonrum, samt nogle «kontorbokse», man kan bruge i perioder. Hver indgangsfløj har garderober med aflåste skabe til medarbejdernes personlige ejendele, og de største mødelokaler er også placeret her. Der er også lagt et betydeligt arbejde i at sikre nok dagslys i alle arbejdsområder, siger Magnussen.

Hun fortæller, at en ny undersøgelse viser, at 82 procent af de ansatte er glade for de nye lokaler.

 – Faktisk er flere, der tidligere foretrak at sidde afskærmet, nu begyndt at komme ud af boksene – der kom hurtigt en holdningsændring blandt skeptikerne. Blandt de yngre medarbejderne er der på mange måder en forventning om, at moderne virksomheder tilbyder aktivitetsbaserede arbejdspladser. Jeg tror, at lokaler med moderne design og tidsrigtige løsninger er et konkurrenceparameter for virksomheder, der ønsker at tiltrække de bedste hoveder.