[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Orden og redelighed I foråret besluttede Veidekke at begrænse antallet af underentreprenører til maksimalt to led. Målet er at sikre en god kvalitet samt at minimere risikoen for, at useriøse virksomheder får opgaver på den måde, forklarer koncerndirektør Jimmy Bengtsson.


Orden og redelighed

I foråret besluttede Veidekke at begrænse antallet af underentreprenører til maksimalt to led. Målet er at sikre en god kvalitet samt at minimere risikoen for, at useriøse virksomheder får opgaver på den måde, forklarer koncerndirektør Jimmy Bengtsson.

01 Hvad er den vigtigste grund til denne opstramning? – Vi skal have kontrol over, hvem der befinder sig på vores arbejdspladser. Vi synes også, det er vigtigt at være en god samfundsaktør.

02 Hvad er den største fordel ved tiltaget? – Det er sikkerheden for, at det kun er godkendte personer og virksomheder, der opholder sig på arbejdspladsen. Som entreprenør skal vi have kontrol, og vi vil sikre os, at det er virksomheder med en sund og seriøs forretning.

03 Ser du nogen negative konsekvenser? – Egentlig ikke. Det kan muligvis føre til, at vi i visse situationer kan få svært med at skaffe ressourcer nok, men det kan være den pris, vi må være villige til at betale for at sikre en god kvalitet og seriøsitet.

04 Hvilke krav stiller Veidekke til underentreprenørerne bortset fra generelle krav til for eksempel HMS? – Vi er også omhyggelige med, at vi kun hyrer virksomheder, der har økonomisk styrke til at opfylde deres forpligtelser. Alle underentreprenører skal selvfølgelig også opfylde reglerne og følge tarifferne.

05 Hvor stor en andel af Veidekkes produktion udføres af underentreprenører? – Med hensyn til boligproduktion, klarer vore egne medarbejdere næsten det hele, men i andre projekter køber vi meget af underentreprenører. Jeg gætter på, at det drejer sig om 70–80 procent, og jeg tror, det er sådan hos de fleste virksomheder i vores branche.

06 Hvad gør Veidekke for at tiltrække sig de bedste og mest seriøse underentreprenører? –Vi arbejder med at bygge langsigtede relationer med de virksomheder, vi vil samarbejde med. Der er vigtigt for os at være en god kunde, og det er vi ved at planlægge godt og have system i tingene og ved at give underentreprenørerne mulighed for at holde deres budget og dermed tjene penge på det, de laver.

07 I hvilken udstrækning har useriøse virksomheder bidraget til beslutningen om at begrænse antallet af led med underentreprenører? – Det kan være sket, at en useriøs virksomhed er kommet ind i en af vores projekter, men der er ikke nogen specielle begivenheder, der har fået os til at indføre nye rutiner. Dette er en del af vores kvalitetsarbejde, som gør, at vi får mere kontrol over hele den projektbaserede del af vores virksomhed.

08 Når du snakker om usund og useriøs konkurrence på markedet, hvad lægger du så i det? – Hvis vores kalkule bygger på tilbud fra underentreprenører i flere led, kan den – uden at vi er klar over det – være baseret på en prissætning, der bygger på for lave lønninger og på manglende betaling af skatter og afgifter. Så bliver vi skyld i en forkert kalkule. Nu ved, vi at vores kalkuler er baseret på korrekte oplysninger.

09 Hvilken respons har du fået på dette tiltag? – Vi traf beslutningen i foråret og begyndte at iværksætte den i andet halvår. Vi regner med en indkøringstid på omkring et år, og de reaktioner, vi indtil videre har fået, har hovedsageligt været positive.

10 Ingen indvendinger? Nogen mener, at hvis dette blev lovbestemt, ville det gøre det sværere for små virksomheder i branchen at få opgaver, da disse ofte deltager i forskellige netværk. ▪