[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Nyt liv i parken I løbet af to intense sommeruger forvandlede 23 arkitekt- og landskabsarkitektstuderende den nedslidte Vestråtparken i centrum af Ski til en grøn perle. Midt i parken kan publikum nu boltre sig på en indbydende trækonstruktion opført i Malm 100 fra Moelven.


Nyt liv i parken

I løbet af to intense sommeruger forvandlede 23 arkitekt- og landskabsarkitektstuderende den nedslidte Vestråtparken i centrum af Ski til en grøn perle. Midt i parken kan publikum nu boltre sig på en indbydende trækonstruktion opført i Malm 100 fra Moelven.

Balén Jawad, der er landskabsarkitektstuderende ved Norges miljø- og biovidenskapelige universitet (NMBU) i Ås, fortæller, at parken som udgangspunkt har en god beliggenhed, men at den både var nedslidt og ikke rigtig blev brugt.

 – Det var kun nogle få legeredskaber rundt omkring, og den manglede både en ordentlig indgang, stier og belysning, siger han. 

Det var også problemer med samlinger af regnvand og mudder i dele af parken, hvilket gjorde den vanskeligt tilgængelig, særligt for ældre og rullestolsbrugere. Via samarbejdsprojektet TreStykker fik de som landskabsarkitektstuderende ved NMBU i Ås til opgave at forny parken.

Malmfyr - et naturlig valg. Projektet har ændret parken totalt. Mest iøjnefaldende er den nye trækonstruktion med platforme opført i forskellig højde og med trekantformen som det gennemgående visuelle element. Platformene er bygget i robust og lokalt malmfyr fra Moelven, og ifølge Balén og hans medstuderende Ragnhild Syrstad er materialevalget ikke tilfældigt.

 – Hele projektet har en tydelig miljøprofil, og vi ønskede at bruge solide norske materialer og undgå importeret træ.

Malmfyr er både dekorativt, miljøvenligt og kan tåle det norske klima. Det var et naturligt valg for os. Vi har også sorteret alle afskæringer og restmaterialer i byggeprojektet, fortæller Balén.

Bliver stadigt mere populært. Produktchef i Moelven, Winfried Schaal, roser studenternes resultat og mener, at Malm 100 er et meget fornuftigt materialevalg til udvendige konstruktioner af denne art.

 – Malm 100 er et nyt produkt fra Moelven, som vi lancerede i 2015. Vi benytter kun det bedste tømmer. Vi sorterer i to omgange på savværket og to gange på høvleriet. Det gør, at vi kan garantere, at andelen af kernetræ i leverancen er så tæt på 100 procent, som det kan lade sig gøre. Det betyder både ekstra lang levetid, og at træet kan stå ubehandlet. Malmfyr indeholder heller ingen tungmetaller, det er naturligt imprægneret og har derfor en helt unik miljøprofil.

Schaal fortæller, at brugen af malmfyr bliver mere og mere populært i Norge og Norden.

 – Malmfyr bruges oftest på tage, facader og terrasser i fritidshuse, men også på skolebyg-ninger, hvor man ønsker et minimum af vedlige-holdelse. Jeg mener, det er det bedste norske miljøalternativ, og det er også et relativt billigt materiale.