[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Når dit byggeri skal være svanemærket Det grønne svanemærke handler om, at du bruger de heltrigtige, miljøvenlige materialer i dit byggeri.


Når dit byggeri skal være svanemærket

Det grønne svanemærke handler om, at du bruger de heltrigtige, miljøvenlige materialer i dit byggeri.

BÆREDYGTIG UDVIKLINGER et begreb, som gennemsyrer stadig flere virksomheder. Bygge- og ejendomsbranchen er ingen undtagelse. Produktionsmetoder, materialevalg og transport tilpasses så vidt, det er muligt, for at mindske miljøpåvirkning og energiforbrug. I Skandinavien er det opvarmningen, der er den store energi- og miljøudfordring. Men hvad skal der egentlig til for at opnå svanemærkning af et hus?

SVANELICENS ER NOGET forholdsvis nyt, og endnu er der ikke bygget nogen svanemærkede flerfamiliehuse. Men det vil komme, og flere dele af byggebranchen arbejder med at tilpasse produktionen sådan, at de kan tilbyde miljømærkning af deres huse.
  – Interessen fra branchen er meget stor. Vi får mange spørgsmål om mærkning af huse, bekræfter Veronica Eade, som er produktionsansvarlig for miljømærkning af småhuse, flerboliger og børnehaver hos Svanen.
  Organisationen arbejder på tværs af hele Norden, og de regler, som angiver de gældende kriterier, er ens i alle de nordiske lande.
  – Det er også forankret i branchen gennem en omfattende høringsrunde, hvor vi har fået over halvtreds svar med holdninger til emnet, både fra virksomheder og organisationer inden for byggeog ejendomsbranchen, siger hun.

SVANEN STILLER HØJE krav vedrørende rutiner og kontroller, som sikrer, at byggeprocessen leverer kvalitet og opfylder både myndighedernes og Svanens krav. Derimod stiller de ingen krav til støttefunktioner såsom transport til og fra byggepladsen eller energiforbruget under byggeriet.
  Den videre forvaltning af ejendommen omfattes i princippet ikke af nogen krav, dog med en enkelt undtagelse: Energiforbruget. Det er den faktor, der påvirker miljøet mest i en bygnings levetid. Derfor stilles der obligatoriske energikrav og desuden pointkrav, hvor man kan vælge mellem flere muligheder, men skal opnå mindst 9 ud af 22 point. Valg af materialer, malingstyper, lim og andre komponenter har stor betydning, og licensen sætter grænser for, hvilke bestanddele og hvor meget af hver, der kan indgå i materialerne.
  – For leverandørerne i træbranchen er svanemærkningen ikke et stort problem. Det er ikke så svært at leve op til kravene. Det vigtigste er, at skoven har PEFC-certificering (Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme) eller FSC-certificering (Forest Stewardship Council), siger Jarle Svanes, som er forsker ved Norsk Træteknisk Institut.
  – Udslip fra limtræsprodukter, ja selv spånplader, kunne potentielt være et kriterium, som ville påvirke træindustrien, men limtræsproducenterne har gjort et godt stykke arbejde og har ingen problemer med at leve op til kravene til svanemærkning.
  Jarle Svanes påpeger, at træ i sig selv er et godt og miljøvenligt produkt. Det er først og fremmest de stoffer, man tilsætter træet ved husproduktion, der potentielt kan udgøre et problem i forhold til svanemærkning. Det kan for eksempel være udslip af flygtige organiske forbindelser fra lim eller maling. I dag findes der dog gode løsninger til at imødekomme de krav, der stilles.
  Men hvilke krav kan man så stille til underleverandører eller underentreprenører? Skal de også være miljømærkede?
  – Nej, det er ikke nødvendigt. Vi kigger på virksomhedernes ledelsessystemer og deres rutiner med hensyn til kvalitetssikring. Det er vigtigt, at der findes dokumentation for, at de kontinuerligt arbejder på at skabe forbedringer, forklarer Veronica Eade.

SKANSKA AB HAR UDVIKLET sine koncepter, ModernaHus til flerfamiliehuse og Uniqhus til småhuse, med henblik på at bygge effektivt, energieffektivt og miljøvenligt. Begge hustyper er nu svanemærkede. ModernaHus fik licensen i sommer, og der er allerede bygget huse efter dette koncept i Västervik, Kristianstad og Örebro i Sverige. Svanemærkningen af småhuse kom helt tilbage i 2005, og i dag findes der omkring 200 Uniqhusboliger, men foreløbig har man ikke bygget nogen svanemærkede flerfamilieboliger.
  ModernaHus-bygningerne er "pilothuse", som blev bygget, før licensen eksisterede. Dele af ModernaHus' "energipakke plus" er imidlertid blevet forbedret, så den nu opfylder den grundlæggende standard for svanekriterierne.
  – De huse, der fremover bliver bygget efter ModernaHus-konceptet, vil være svanemærkede, fortæller Anna Dolk, som arbejder med konceptudvikling af denne type huse hos Skanska.
  Anna Dolk fortæller, at alle de materialer, som er blevet anvendt, opfylder kravene til svanelicensen. Det samme gælder visse konstruktioner. Blandt andet har væggene sandwichkonstruktion med ekstra isolering og minimal risiko for kuldebroer, og alle lamperne er uden halogen. Opvarmningen foregår med fjernvarme i pilothusene. ModernaHus-bygningerne skal ifølge Skanska bruge mindst 25 procent mindre energi, end byggeforskrifterne kræver, og i nogle tilfælde helt op til 50 procent mindre.
  Hvornår den første svanemærkede boligblok skal bygges, er ikke afgjort endnu.
  – Vi har en håndfuld projekter forskellige steder i landet, men vi ved endnu ikke, hvilket af dem der bliver sat i gang først, siger Dolk.
  – Hvad nu, hvis jeg ønsker at designe mit eget hus og bygge det med svanemærkning. Er det overhovedet muligt?
  – Det er ikke nogen god idé. At få et svanemærke er en omfattende proces, som kræver detaljeret dokumentation af alle materialer og af hele byggeprocessen. De, der ønsker at få et miljømærket hus, bør i stedet henvende sig til en entreprenør, som har licens, siger Veronica Eade.

Fakta: Svanemærkning

▸ Svanen er en officiel miljømærkning i Norden og kan søges af producenter, importærer og sælgere.

I Norge er det Stiftelsen Milj©™merking, som administrerer miljømærkning og licenser. I Sverige er det Miljømærkning Sverige AB, som har ansvar både for Svanen og EU Ecolabel. Mens det i Danmark er Miljømærkning Danmark, som tildeler Svanen.

Svanemærkede træprodukter kendetegnes af, at de i modsætning til konventionelt trykimprægneret træ, ikke indeholder tungmetaller eller biocider, og at de stammer fra et bæredygtigt skovbrug samt opfylder kravene til biologisk holdbarhed.

Der findes over 6.500 svanemærkede produkter i Sverige. Hvis alle svenske forbrugere gik over til svanemærkede stearinlys, ville det mindske CO2-udslippet lige så meget, som hvis vi fjernede 15.000 biler fra vejene.

65 procent af de norske forbrugere kigger ofte efter Svanemærket, når de køber ind. 

Et temmelig lavt energiforbrug
Større nøjagtighed på byggepladsen, innovation i byggevareindustrien og kompakte, funkisprægede huse med et godt indeklima. De nye, lovpligtige energikrav har mange konsekvenser for, hvordan vi bygger og bor.
Byg smartere
Jagten på smartere byggemetoder vil aldrig slutte. Vi prøver at finde en teknik, der er effektiv, rationel og som giver tætte huse uden at holde på fugten. Og vi prøver i mange tilfælde at bruge naturmaterialer.