[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Modulær skole Med de midlertidige pavilloner bliver Engebråten Skole i Oslo den største grundskole i Norge. Men eleverne er stadig glade for skolen.


Modulær skole

Med de midlertidige pavilloner bliver Engebråten Skole i Oslo den
største grundskole i Norge. Men eleverne er stadig glade for skolen.

MANDAG EFTER EFTERÅRSFERIEN marcherede 740 elever i fornemt optog fra deres gamle skole, Kjelsås Skole i Oslo. Med marchorkester, faner og flag bevægede de sig mod Engebråten Ungdomsskole, hvor de blev modtaget med jubel og velkomstplakater. Kjelsås Skole skal totalrenoveres, og for at undgå, at eleverne kommer til at gå i skole på en byggeplads, flytter man dem til midlertidige lokaler på Engebråten i to år. Her skal de holde til i pavilloner, som er leveret af Moelven ByggModul AS.
  Engebråten Skole fik fordoblet sit elevantal på en uge. Med tilsammen 1.450 elever fra første til tiende klasse bliver den dermed Norges absolut største grundskole. I lighed med mange andre Osloskoler har Engebråten Skole, som er bygget i 1997, lang erfaring med brug af moduler. De sidste to årtier er der sket en eksplosiv befolkningstilvækst i den norske hovedstad. Samtidig er byens skoler bygget i tre forskellige århundreder, og mange af dem har stort behov for renovering. Derfor kan der let opstå pladsmangel og kapacitetspres på skolerne.
  Men udbygning af permanente skoler tager tid, og derfor er det helt nødvendigt med midlertidige pavilloner som overgangsordning.
  Og hvis vi skal tro de nyindflyttede elever, så er skolelivet i de midlertidige pavilloner slet ikke så dårligt.

Jeg synes, det er rigtig godt her og en stor forbedring! Bygningen er alle tiders.
Tuva Åretun Svensson (13)

TO UGER EFTER indflytningen er vinteren ved at sætte ind. De store udendørsarealer, der hører til Engebråten Skole, ligger øde hen; både bygninger og cykelstativer er dækket af rim, og det har endnu ikke ringet ud efter første time.
  Turen går op til anden etage i en af de nye bygninger. Vi bliver mødt af brede, lyse gange, ja, der er ikke meget, der afslører, at dette er midlertidige løsninger. I lyse og let overskuelige lokaler finder vi fællesrum, garderober, køkkenkrog og klasseværelser.
  Der lugter stadig nyt i klasse 8D2's klasseværelse, hvor klasselæreren Ingeborg Ekroll (27) har taget imod 12- og 13-årige elever i det splinternye pavillonbyggeri. Hun forsikrer, at klasseværelserne efterhånden vil få et mere personligt præg. Eleverne ser ikke ud til at bekymre sig synderligt over, at de er "barakbørn", og masser af hænder ryger i vejret, da vi spørger, hvad de synes om de nye klasselokaler.
  – Jeg synes, det er en kæmpestor forbedring, siger Line Lea Sivertsen (13). Tuva Åretun Svensson (13) er enig.
  – Jeg synes, det er rigtig godt her og en stor forbedring! Bygningen er alle tiders, siger hun.
  Aleksander Bøttger (13) er først og fremmest tilfreds med det gode indeklima.
  – Vi havde sådan en dårlig luft på den gamle skole. Vi kunne ikke engang holde ud at være på gangene, siger han.
  Thea Henriksen (13) synes godt, at klasseværelserne kunne have været lidt større, og Andrine Hilton (12) (som i Paris Hilton, får vi oplyst) mener, at lokalerne på den anden side af gangen er lige lovlig lange og smalle. På den anden side synes Gustav Bjørhus Askhaven (13), at det er fedt, at der hører et grupperum til hvert klasseværelse. Ingeborg Sandvik og Kristine Tønnesen oplyser i kor, at de synes skabene er lige lovlig små, og at persiennerne burde have været nemmere at håndtere. Mens Erling Moseby, som før gik på Disen Skole, er meget tilfreds med, at man også på Engebråten har smartboard.

Vi havde sådan en dårlig luft på den gamle skole. Vi kunne ikke engang holde ud at være på gangene.
Aleksander Bøttger (13)
BARAKBYEN ER SKUDT OP
i ekspresfart i løbet af sommeren. Det var nødvendigt at få de nye bygninger færdige i løbet af en kort sommerperiode. Det var en af udfordringerne for projektet.
  Bygherren begyndte med grunding og støbning af grundmur på Engebråtens byggegrund i maj. De første moduler blev rejst i starten af juli, mens de sidste moduler kom på plads i slutningen af august. Hele projektet stod færdigt 1. oktober, ugen før eleverne flyttede ind.
  – Det enestående ved dette projekt er, at man kom i mål på så kort tid. Det meste af tiden var 50 håndværkere i sving i skolegården. Det er ret imponerende, mener Mette Østby, som har været projektleder for Moelven ByggModuls store projekt på Engebråten.
  – De 288 moduler, som Moelven ByggModul har leveret, udgør 6.200 kvm. Dette er det største skoleprojekt, vi har leveret på ordre fra Undervisningsbygg, fortæller Østby. Projektet består af tre nye bygninger og to modulbygninger fra Bestum Skole, som ligger nogle kilometer længere mod vest. De blev sat op for to år siden, mens skolen blev frisket op. Modulerne blev taget ned i løbet af nogle dage og kørt til Engebråten.
  – Flytteprocessen gik fuldstændig glat. Når først modulerne er rejst igen, er standarden den samme. Man kan ikke se, at de er blevet flyttet. Modulerne er meget fleksible og kan tåle at blive flyttet flere gange. Planen er, at de skal stå på stedet i fire år, og så kan de eventuelt fjernes fra grunden og flyttes andre steder hen efter behov.
  Da byggetiden er så kort, bliver byggeriet også meget miljøvenligt. Modulerne produceres på fabrikken i Moelv og sættes sammen på byggepladsen. Fordi bygningen er præfabrikeret, slipper man for fugtproblemer indvendig, og dermed bliver indeklimaet godt. Mette Østby fortæller, at pavillonerne fra Moelven opfylder standarderne for moderne, permanente skolebygninger.
  – I dag er skolebyggeri teknisk kompliceret med tele- og dataforbindelser, og der er strenge krav til ventilation og indeklima. Pavillonerne fungerer som en fuldt moderne skole, hvor ventilation og varme er centralstyret, og standarden er som på nybyggede skoler, siger hun. Men da det er et midlertidigt byggeri, bliv, er der ikke lagt tilsvarende vægt på det æstetiske.

Kravene til lys og luft i moduler, der skal fungere som midlertidige skolelokaler, er lige så strenge som ved et almindeligt skolebyggeri.
Marit Thorsen i Undervisningsbygg .

NU STÅR ALLE fem bygninger samlet på Engebråten Skoles grund. Hele komplekset ser flot og moderne ud. Undervisningsbygg valgte Moelven ByggModul, fordi de har en såkaldt rammeaftale med dem og to andre leverandører. Det var Moelven, som havde kapacitet til at levere denne gang, og derfor var det dem, der blev valgt, fortæller informationschef Marit Thorsen fra Undervisningsbygg.
  – Kravene til lys og luft i moduler, der skal fungere som midlertidige skolelokaler, er lige så strenge som ved et almindeligt skolebyggeri, understreger hun.
  Lederen af forældrenes arbejdsudvalg ved Engebråten Skole, Sven Erik Berget, er også godt tilfreds med modulløsningerne fra Moelven.
  – I vinter var placeringen af pavillonerne stadig ikke afklaret, og vi var mange, der tvivlede på, at de midlertidige lokaler ville være klar til indflytning til efterårsferien, siger Berget, som er imponeret over den fremdrift, Undervisningsbygg og deres samarbejdspartnere har vist i byggeperioden.
  – Jeg har bestemt et positivt indtryk af pavillonerne og tilrettelæggelsen af udearealerne. For forældrene har det været vigtigt at få en hurtig afslutning på den undtagelsestilstand, som har rådet, efter at de gamle barakker blev lukket. Takket være professionel gennemførelse af pavillonprojektet og en modulær tilgang til problemstillingen er eleverne nu tilbage i nogle klasseværelser med en høj standard, siger Berget.
  Rektor Merethe Holmen er enig med forældrerepræsentanten.
  – For os fungerer bygningerne efter hensigten. Vi har fået opfyldt vores behov for klasseværelser, grupperum, mødelokaler og lærerværelser. Lokalerne er lyse og behagelige og har et godt indeklima. Gangene er brede og giver en tilstrækkelig rumfølelse. Som midlertidigt byggeri fungerer dette på mange måder virkelig godt, siger Holmen.

Fakta:

ENGEBRÅTEN SKOLE 

▸ Prosjektet på Engebråten Skole er det største skoleprojekt, Moelven hidtil har været involveret i. Engebr.ten Skole og Kjels.s Skole huser tilsammen 1.450 elever fra første til tiende klassetrin.

Til sammenlægningen blev der produceret 156 nye moduler fordelt på tre nye byggerier på tilsammen 3.700 kvadratmeter. Derudover blev der fra Bestum Skole flyttet 132 moduler, som udgør to bygninger p. 2.500 kvadratmeter i alt. Engebråten Skole og Kjels.s Skole er fordelt på disse midlertidige modulbygninger ud over de permanente skolebygninger.

Pavillonerne er i to etager med fællesrum, klasseværelser og toiletter/baderum.

De første moduler blev løftet p. plads d. 5. juli, og hele projektet stod færdigt d. 1. oktober.

Modulerne indfrier de krav, som Oslo kommunes bygningsforvaltning, Undervisningsbygg, stiller til moderne skolebyggerier. De er teknisk komplicerede byggerier med tele- og dataforbindelser og opfylder strenge krav til ventilation og indeklima.

MOELVEN BYGGMODUL

Moelven ByggModul leverer præfabrikerede løsninger til huse/lejligheder, kollegier, kursuscentre, kontorer, hoteller, anlæg, børnehaver og skoler. Løsningerne skræddersys efter kundens behov. Siden midten af 1950'erne har Moelven leveret permanente og midlertidige skoler og børnehaver baseret på moduler, og virksomheden har derfor lang erfaring og høj kompetence på dette område.

Modulerne bygges indendørs på fabrikkerne i Norge og Sverige, og hele byggeprocessen og samtlige materialer er kvalitetssikrede.

Skolebyggerierne opfylder nutidens krav til fleksibilitet og tilpasningsdygtighed. De består af både flytbare og permanente dele og kan tilpasses ændrede behov. Det er også muligt at bygge kombinationer af permanente bygninger og midlertidige pavilloner.

Der lægges stor vægt på kvalitet og trivsel for brugerne. Skolebygningerne er sikre og sunde bygninger med stort fokus på indeklima.

En standardpavillon er en flytbar og fleksibel, midlertidig løsning. Der findes pavilloner med 1 til 8 klasseværelser og tilhørende fællesrum. Pavillonerne kan, helt eller delvis, flyttes mellem skoledistrikterne i takt med ændringer i antal klasser. Moelven ByggModul har lang erfaring med at tage ansvaret for komplette flytteopgaver fra skole til skole.