[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Massivt og pragtfuldt Da Akademiska Hus opførte ny hovedbygning ved Sveriges Lantbrugs­universitet i Uppsala, valgte de at satse stort på træ. Bygningen har fået navnet Ulls hus, og med synlige bjælker i massivt træ udgør den en ­pragtfuld indgang til hele universitetsområdet Campus Ultuna.


Massivt og pragtfuldt

Da Akademiska Hus opførte ny hovedbygning ved Sveriges Lantbrugs­universitet i Uppsala, valgte de at satse stort på træ. Bygningen har fået navnet Ulls hus, og med synlige bjælker i massivt træ udgør den en ­pragtfuld indgang til hele universitetsområdet Campus Ultuna.

DET ER ÆSTETISK TILTALENDE, det er miljø- og klimavenligt, og det er stærkt forankret i svensk tradition – træ som byggemateriale er en del af den svenske folkesjæl. Der var mange argumenter for at bruge træ ved netop Sveriges Landbrugsuniversitetet (SLU).

 – Vi havde lyst til at bygge i træ af netop disse årsager, og fordi det er i stil med de oprindelige bygninger ved SLU. Det passede ganske enkelt ind i deres profil, fortæller arkitekt Paul Kvanta ved Ahrbom & Partner, der har været med til at tegne bygningen.

 – Den store udfordring i dette projektet var at gøre bjælkerne til en del af udtrykket. Det har medført, at vi har måttet være meget nøje med alle konstruktions­detaljer, med at skjule alle installationer og med at skabe harmoniske linjer – også på bjælkerne. Alle sammenføjninger er skjult, alle skruer er forsænket og spartlet over, og alle huller er fyldt og slebet ned, forklarer han.

SJÆLDEN KOMBINATION. Paul Kvanta fortæller, at da de begyndte at tegne Ulls hus, var de på jagt efter referenceobjekter rundt om i Sverige og Europa. De fandt nogle, der mindede lidt om de ideer, de havde til bygningen. Men de fandt ingen eksempler i Sverige på en tilsvarende brug af massivt træ i kombination med synlige bjælker.

 – I dag er det ikke usædvanligt med så store projekter i massivt træ. Det usædvanlige er bygningstypen med store repræsentative rum og kontorer og det faktum, at bjælkerne i så høj grad er synlige. Både kunden og entreprenøren blev mere eller mindre forelskede i de ideer, vi præsenterede, og det gjorde, at alle trak i samme retning. Det er en af grundene til, at dette blev så vellykket, siger Paul Kvanta.

Bygningen er formet som et let forvrænget kvadrat på cirka 30x30 m med et indgangsparti, der er bygget op rundt om limtræsbjælkerne. Den er udformet som et sammenhængende volumen i tre etager med et fælles 1000 m2 stort tag, der består af de «kassetter», der dannes af limtræsbjælkerne og bjælkelagene i massivt træ. I kassetterne har man fastgjort frithængende lyd-absorbenter.

Tanken er, at loftet skal opleves i sin helhed for at understrege, at indgangspartiet er et rum. Målet for 1.–3. etage i indgangspartiet har været, at alt skal passe ind i ­modulerne – stengulvene, underloftet og parket­gulvet på 3. etage, hvor hver anden kvadratiske rude er roteret 90 grader, så der dannes et skakmønster. Tanken er at danne et roligt og harmonisk, men samtidig monumentalt miljø, der er i tråd med funktionen som hovedindgang til et af landets førende universiteter.

 – Generelt er interessen for træ steget kraftigt i de seneste år. Blandt arkitekter er træ meget populært i dag, fortæller Paul Kvanta og nævner, at der dukker stadig flere eksempler op på mere udstrakt brug af materialet. Og det gælder ikke bare offentlige bygninger, men også boliger – om end ikke med synlige bjælker på samme måde som i Ulls hus. Det skal påpeges, at også stålbjælker bruges i begrænset omfang i bygningen, men de er beklædt med limtræ og er helt skjult. 

STORE KRAV TIL PRÆCISION. For Moelven Töreboda AB, der har leveret søjlerne/bjælkerne og det massive træ i samarbejde med den østrigske virksomhed Mayr Meinhof – har Ulls hus været et unikt projekt.

 – Det indeholder kun få standardkomponenter. Næsten alt i projektet er specialdimensioneret med meget grove dimensioner og høje bjælker. Det har bidraget til betydelige mængder. Til sammen har vi leveret 500 m3 limtræ og 3.000 m3 massivt træ, siger direktør i Moelven Töreboda, Johan Åhlén.

 – Det har stillet store krav til præcision og detalje­arbejdet, at næsten alle bjælkerne er synlige, og det har medført, at finishen har været specielt vigtig. Med Ulls hus går vi nye veje og bidrager til at skabe en bygning med nye udtryk, hvad angår både projektets størrelse og detaljerne. Det er næsten som et stort møbel, fortæller han.

Monteringen på stedet foregik med lettere beskyttelse mod vejret og uden telt. Det minder om måden, man bygger på i resten af Europa.

 – Eftersom monteringen af træbjælkerne går hurtigt, er de ikke så eksponerede over for vind og vejr, hvilket er en stor fordel set fra et kvalitetsperspektiv. Det var desuden med til at reducere den totale byggetid og dermed også til lavere byggeomkostninger, siger Åhlén.Ifølge Johan Åhlén repræsenterer Ulls hus et gennembrud for kombinationen af limtræ og massivt træ som en helhed ved udformning af store bygninger.

 – Med facit i hånden kan jeg konstatere, at alle har gjort et fantastisk stykke arbejde. Som også har ført til et tættere samarbejde mellem Moelven Töreboda AB og Mayr Meinhof vedrørende levering af massivt træ, siger han.

REPRÆSENTERER VÆRDIER. Rektor ved ­Sveriges Lantbrugsuniversitet, Lisa Sennerby Forsse, er også enig i, at resultatet blev meget vellykket.

 – Vi er meget glade! Huset er fantastisk smukt med så meget synligt træ indendørs. Trætrappen, der går helt op til sjette etage, er meget tiltalende, siger hun. Sennerby Forsse fortæller, at man helt fra starten ønskede sig omfattende brug af træ i det nye hus.

 – At bruge træ som byggemateriale repræsenterer det, vi står for. På denne måde kan vi både støtte svensk skovbrug og bidrage til et energieffektivt og klima- og miljøvenligt byggeri, siger hun.

 – I begyndelsen var nogle nok lidt nervøse for, at meget synligt træ ville få bygningen til at ligne en hytte fra 70’erne. Men sådan gik det slet ikke. Dette er helt anderledes, konstaterer hun.

Ulls hus er arbejdsplads for alle medarbejderne i administrationen ved SLU samt afdelingerne for økonomi og for by og land. Bygningen indeholder desuden bestyrelses- og  repræsentationslokaler samt mødelokaler, tegnesale, atelierer, undervisnings­lokaler, SLUs centralarkiv samt en butik.