[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Lange linjer Som stolte monumenter over kraftnationen ­Norge står 10.000 højspændings­master i limtræ fra nord til syd.


Lange linjer

Som stolte monumenter over kraftnationen ­Norge står 10.000 højspændings­master i limtræ fra nord til syd.

HØJE, MASSIVE træstolper har været en vigtig faktor i den omfattende kraftudbygning i Norge siden slutningen af 1800-tallet. Moderne skovbrug har imidlertid medført, at der bliver stadig færre stærke og høje træer i skovene.

I SLUTNINGEN af 1970’erne var tilførslen af runde træmaster blevet så reduceret, at man begyndte at lede efter alternativer. Det vidste Åge Holmestad, som i dag er direktør for Moelven Limtre, da han kom til Moelven fra Statkraftværkene i 1979.

– Jeg medbragte jo en vis viden om byggeri af højspændingsledninger og -master samtidig med, at der fandtes en masse kompetence om limtræ i Moelven. Åge Holmestad

DET VAR MANGE, der ønskede at bruge limtræ i stedet for runde stolper, men der var ingen, der havde fundet en god løsning, fortæller Holmestad.Sammen med Haumann Sund, som dengang var chef for Moelven Limtre, udviklede Holmestad en konisk, hul stolpe i limtræ.

 – Vi tog patent på masterne i Norge, Sverige og Danmark i 1980, og havde det i 17 år. Vi fik en kanonstart med udbygningen af højspændingsledningen Grana-Orkdal i Trøndelag i 1980. Her leverede vi hele 1.400 kubikmeter limtræsmaster, og det var den hidtil største enkeltordre på limtræ i Europa, siger Holmestad. Brugen af limtræsmaster i dette omfang blev på forhånd mødt med skepsis fra enkelte kredse.

LIMTRÆ har imidlertid vist sig at være meget holdbart.Der er i alt produceret 10.000 limtræsmaster i Norge, og disse er et økonomisk, miljømæssigt og æstetisk alternativ til stålmaster. – Frem til 1990 leverede vi også limtræsmaster til Sverige, og for kort tid siden blev en del af disse undersøgt. De står lige så fine endnu, mange af dem over 30 år efter, at de blev opført, siger Holmestad.

DET SISTE store kraftledningsprojekt i Norge. hvor der blev benyttet limtræsmaster, blev bygget i Sogndal i 2002.– Sidste år leverede vi 20 ekstra master, så vi får stadig spredte ordrer, siger Holmestad.