[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Komfort for køer At køerne skulle have det godt, var udgangspunktet, da Tommy Gustafsson og hans familie ville bygge en ny stald.


Komfort for køer

At køerne skulle have det godt, var udgangspunktet, da Tommy Gustafsson og hans familie ville bygge en ny stald.

Stalden på familien Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland minder kun lidt om de stalde, vi er vant til at se i Sverige. De rejste nemlig udenlands, til Canada og Finland, for at hente inspiration til designet.
  – Vi ville have træ, og vi ville ikke have stolper i stalden. Løsningen blev limtræsbuer, som vi havde set i Finland, fortæller Tommy Gustafsson, som altså gik grundigt til værks, da han skulle finde ud af, hvordan den nye stald skulle se ud.
Langsigtethed er nøgleordet. Mælkeproducenten Gustavsson er fjerde generation i familien, der driver gården, og det afspejles i familiegårdens historie, at de store investeringer er dem, der er gode på langt sigt. I dette perspektiv er det vigtigste, at køerne har det godt.
  – De skal trives og have plads, de må ikke stå for tæt og skulle mase sig frem til foderbordet. Hvis køerne har det godt, takker de os ved at være raske og levere mælk af høj kvalitet, fortæller Tommy Gustafsson.

De store gårde satser på at drive landbrug i industriel skala. Derfor bygges der større anlæg med mulighed for robotisering
Projektleder Fredrik Ingmarsson 

MANGE LEVERANCER TIL GÅRDE. Moelven Töreboda AB, der er en af Europas førende­ producenter af limtræ, har leveret de såkalte C-tagspær til familien Gustafssons gård i Fröåkra i Västergötland.
  – Udfordringen har været, at der er tale om store elementer, og at det er vigtigt at tilpasse dem til fundamentet, samt at alle indfæstninger sker det helt rigtige sted, fortæller Fredrik Ingmarsson, der er projektleder i Moelven Töreboda.
Han fortæller, at virksomheden jævnligt har leverancer til gårde rundt om i landet:
  – Landbruget i Sverige er ved at blive omstruktureret. De store gårde satser på at drive landbrug i industriel skala. Derfor bygges der større anlæg, hvor der er mulighed for robotisering, som der ikke er plads til i ældre bygninger. Men traditionelle konstruktioner med stolper er stadig de mest almindelige. Den løsning, der er valgt i dette tilfælde, ser man ikke så tit, siger han.
  – Den store fordel er, at du får en stor spændvidde og et stort åbent areal, der kan indrettes, uden at du skal tage hensyn til stolper. Men ingen stalde er ens. Hver bygning er et unikt projekt med sine særlige forudsætninger, påpeger Fredrik Ingmarsson.

LYST OG LUFTIGT. For limtræsfabrikken i Töre­boda er en leverance af tagspær til landbruget en proces, som normalt tager mellem syv og otte uger fra bestillingen. Tegningsgrundlaget, der bruges, varierer fra sag til sag – fra enkle håndskitser til detaljerede tegninger. Limtræsbjælken dimensioneres og tegnes af Moelvens teknikere, og når kunden har godkendt, starter produktionen.
Stalden i Fröåkra har ikke bare god plads til køerne. Den er også lysere end de fleste andre stalde. Lang­siderne består af gardiner i et plastmateriale, der slipper meget lys ind, og som også kan åbnes.
  – Ja, der er meget luft og højt til loftet, kommenterer Tommy Gustafsson. Langsiderne holder vi åbne om sommeren. Det giver masser af frisk luft. Om vinteren bliver der lidt koldere, selv når de ikke er åbne. Men vi har isoleret taget godt, og køerne producerer selv meget varme. Det giver en fornuftig temperatur i stalden.
Peter Larm er medejer i entreprenørfirmaet Novab, der opførte bygningen, og her har man fokus på denne type af bygninger.
  – Det er en lidt anderledes bygning, men byggeteknisk er den ikke specielt vanskelig, siger han.

UDSTILLINGSVINDUE. Stalden har fået stor opmærksomhed i branchen, og Tommy Gustafsson fortæller, at den er blevet en slags udstillings-stald. Der er mange studiebesøg på gården, og det er ikke kun, fordi stalden adskiller sig arkitektonisk fra det meste andet i landet. Der er også andre ting at se på:
  – Der er et større areal end sædvanligt i en stald, og det har kostet lidt mere. Men vi synes, det både er vigtigt at fokusere på, at køerne har det godt og på at udnytte den moderne teknik. Vi har for eksempel malkerobotter og robotter til rengøring. Det er en stor investering i fremtiden, siger Tommy Gustafsson.