[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Innovationskraft + forskning = succes – Træ har en stor fremtid foran sig – derfor arbejder jeg udelukkende med dette produkt, fortæller den tyske træforædlingsleder Ralf Pollmeier i et eksklusivt interview.


Innovationskraft + forskning = succes

– Træ har en stor fremtid foran sig – derfor arbejder jeg udelukkende med dette produkt, fortæller den tyske træforædlingsleder Ralf Pollmeier i et eksklusivt interview.

POLLMEIER mener, at træindustrien skal udnytte mulighederne i et tæt samarbejde med universiteterne. Det er her, virksomheder kan få nye produkter, som er nøglen til succes på markederne.

 – Grunden til, at vi udviklede dette limtræsprodukt var, at efterspørgslen på bøg i Europa var dalende. Som forædler af bøg var vi nødt til at handle, og derfor gik vi i gang med systematiske undersøgelser. Vi ledte efter nye måder at udnytte bøg på og søgte efter ideer på universiteterne. Til sidst fandt vi frem til et speciale på Universitetet i Hamburg, hvor en student (Robbie Volmary, journ. anm.) havde set nærmere på, hvad man kunne gøre med bøg, fortæller Pollmeier.

ÆSTETISKE KVALITETER. Den succesrige træ­forædlingsleder kunne lide studentens idé, som blev adopteret og videreudviklet. – Studenten havde overbevist mig om, at det var fornuftigt at bruge bøg som basiselement i et nyt limtræsprodukt. Hans idé ville skaffe os limtræsbjælker, som ville blive tre gange stærkere end limtræsbjælker fra andre træsorter, og på højde med stål. Desuden ville produktet få gode æstetiske kvaliteter, siger Pollmeier.

Hvad er din motivation for det, du gør?

 – Man kan naturligvis gøre mange ting. Men for mig handler alt om, hvordan man opererer på et marked. Hvis man går ind der, hvor der allerede er stor konkurrence, skal man arbejde meget hårdt og får sandsynligvis mindre udbytte af sin indsats. Som jeg ser det, kan man kun tjene mange penge ved at undgå konkurrence, hvilket man som regel kun kan opnå, hvis man bringer nye produkter på markedet. Derfor skal der hele tiden skabes noget nyt. Det er her, nøglen til succes ligger. Min motivation er altså at skabe succes, hvilket sker ved, at jeg finder frem til nye produkter, som  det er nemt at tjene penge på.

STÆRK DRIVKRAFT. Han fortæller, at motivation hverken handler om penge eller miljø. Det eneste, der motiverer ham, er succes. – Min succes hænger direkte sammen med det, jeg laver. Drivkraften bag det, jeg laver, bliver derfor et spørgsmål om, hvorvidt jeg vil lykkes med det, jeg har tænkt mig at gennemføre, og om det bliver en succes. Det vi gør i Pollmeier er at sammensætte maskiner og medarbejdere. Resultatet bliver et produkt, på samme måde som en komponist arbejder. Komponisten skriver noder og skaffer musikere. Produktet er et stykke musik. Vores produkt er BauBuche, siger Pollmeier.

Hvad betyder miljømæssig bæredygtighed for dig?

 – For mig er bæredygtighed et marked i vækst. Jeg ser, at bæredygtighed er blevet vigtigt, og at folk vil købe flere bæredygtige produkter, hvilket igen medfører, at markedsandelen øges. Bæredygtighed er meget enkelt: Hvis du skal investere, er det meget nemmere at tjene penge i et marked som er bæredygtigt end at blive på et marked, som ikke er det. For mig er det nemmeste at tjene penge på bæredygtige produkter som træ.

SATSER PÅ FORSKNING. Pollmeier fortæller om sin virksomhed, at de er blandt dem, som bruger flest ressourcer på forskning, virksomhedens størrelse taget i betragtning. – Vi er involveret i projekter på alle tyske universiteter, der arbejder inden for vores område. Ser man på universiteterne, er der mange smarte, unge mennesker, der vil arbejde med nye ideer. De har brug for tre ting: Gode ideer, en tydelig retning og penge. De har måske ikke brug for mange penge, men nogen skal de have for at komme videre. Etter min mening bør træindustrien i langt højere grad udnytte de muligheder, der ligger ude på universiteterne. Det er på den måde, at man kan skaffe sig nye produkter og dermed bedre kan ruste sig økonomisk til fremtiden, siger Pollmeier.