[Missing text /a11n/skiptocontent for da]


Imponeret over miljøgevinsten

Fleksible indretningsløsninger med en høj grad af genbrug er et godt eksempel på, hvad der bør være mere af. Det siger Knut Falk Qvigstad, der er politisk rådgiver i Miljøpartiet De Grønnes (MDG) folketingsgruppe.

Han har selv haft møder med repræsentanter fra Moelven Modus i Stortinget og er imponeret over den miljøgevinst, der er dokumenteret i SWECO-rapporten.

 – Jeg synes, at det arbejde Moelven laver på dette område, er enormt spændende. At genbruge ikke-genanvendelige materialer i forbindelse med opgraderinger og renoveringer, er helt klart den vej, man skal gå. Det er vigtigt, at flere ser potentialet i disse innovative løsninger og bruger dem.

Behov for at se på reglerne. Falk Qvigstad mener, der er behov for at se nærmere på reglerne for at kunne øge graden af genbrug og gøre renoveringsprojekter mere miljøvenlige og bæredygtige i fremtiden.

 – Jeg vil ikke komme med konkrete forslag til ændringer her og nu, men der er ingen tvivl om, at norske politikere har et stort arbejde foran sig på dette område. Samtidig må hele byggebranchen blive mere bevidste omkring genbrugspotentialet, hvad enten der er tale om opgradering af ældre bygninger, nedrivning eller nybyggeri. Det, der gøres i dag, er ikke godt nok, og der er et stort potentiale for forbedringer.