[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Færdigt arbejde Der er god økonomi i at købe færdigmalet træbeklædning – det er både bedre og billigere end at købe ubehandlet beklædning og selv male.


Færdigt arbejde

Der er god økonomi i at købe færdigmalet træbeklædning – det er både bedre og billigere end at købe ubehandlet beklædning og selv male.

  – Vi nåede frem til at malehastigheden er cirka 0,8 løbende meter (lpm) pr. minut. Det betyder, at det tager cirka 30 timer at male et normalt stort hus med 1.500 lpm yderpanel. Prisen for maling er desuden cirka 1 kr. højere pr. løbende meter for den, der maler selv, sammenlignet med fabriksmalet træbeklædning, fortæller Gert Wahlström, produktchef for bygningstømmer i Moelven Wood AB, der stod for undersøgelsen.

I Moelvens sortiment findes der træbeklædning af gran i tre varianter: Moelven Bas, som er ubehandlet, Moelven Bekväm, som er grundmalet, samt Moelven Proffs, som er grund- og mellemmalet. Desuden findes der en P-mærket træbeklædning af en kvalitetssikret råvare med kvalitetssikret lagringstid og håndtering mellem kløvning, høvling og maling. Den ligger umalet i højst syv døgn. Også malingen er kvalitetssikret med hensyn til type og mængde. Kontrollen med den P-mærkede beklædning udføres af SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

  – Ved at vælge Moelven Proffs i stedet for Moelven Bas eliminerer man behovet for to strygninger. Det svarer til 60 arbejdstimer eller 1,5 arbejds- eller ferieuge for et normalt stort hus. Desuden bliver udgifterne til maling cirka 3.000 svenske kroner lavere. Med Moelven Bekväm sparer man halvdelen af denne tid og pris.
  – Desuden har den fabriksmalede træbeklædning heller ikke behov for rengøring, konstaterer Gert Wahlström.
En fabriksmalet træbeklædning får den rigtige mængde maling og males under kontrollerede forhold. Den er derfor bedre beskyttet helt fra begyndelsen.

Efterspørgslen efter fabriksmalet træbeklædning er steget det sidste år. Ubehandlet er faldet lidt.
  – Det er de professionelle, der driver udviklingen, og forbrugerne følger efter, siger Gert Wahlström. Han fortæller også, at forhandlerne nu øger deres lagre af behandlet træbeklædning og skærer ned på lagrene af ubehandlet.
  – Det er helt logisk, da det fabriksmalede totalt set bliver både billigere og bedre.