[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Fabrik vs byggeplads Fabriksfremstilling og byggeri på pladsen har hver deres tilhængere. Men de fabriksfremstillede moduler får stadig flere fans.


Fabrik vs byggeplads

Fabriksfremstilling og byggeri på pladsen har hver deres tilhængere.
Men de fabriksfremstillede moduler får stadig flere fans.

FABRIKSFREMSTILLING LEDER OFTE TANKERNE hen på efterkrigstidens boligmangel. I Sverige udgjorde bolignøden starten på det såkaldte millionprogram – én million boliger skulle bygges mellem 1965 og 1975. Også i Norge og Danmark satte man gang i et storstilet – og hurtigt – byggeri. Frem til denne storstilede satsning havde pladsbyggede huse været en selvfølge, men nu begyndte de store bygherrer og de nyetablerede boligselskaber at lede efter mere rationelle byggemetoder. Vi fik de første præfabrikerede vægelementer.

Hvor man tidligere byggede helt enkle huse, er der nu en udvikling i gang i retning af højere kvalitet og bedre design.
Markedschef Moelven Byggmodul AB, David Öberg

NYE TIDER, NYE MULIGHEDER. På det tidspunkt var det helt nødvendig at finde nye måder at bygge på for at klare leveringsfristerne, men nutidens fabriksfremstilling har en anden karakter og baggrund. Byggebranchen ser nu omkostningskontrol samt tids- og kvalitetsgevinster som de store fordele ved moderne fabriksfremstilling. En anden faktor, der tillægges stadig mere vægt, er miljøgevinsterne ved brug af træ. Produktionen er rationel og kan bruges på forskellige typer af byggerier, hvad enten du vil opføre etagebyggeri, parcelhuse, børnehaver, skoler eller plejeboliger.

STIGENDE INTERESSE. Moelven ByggModul AB er en af de vigtigste aktører på markedet for fabriksfremstillede huse i Sverige, og det sidste tiår er byggeteknikken videreudviklet. Samtidig er markedet vokset.
  – Traditionelt er fabriksfremstillede bygninger primært blevet brugt til forskellige former for virksomhedslokaler såsom kontorer, enkle overnatningssteder samt skoler og børnehaver. Dagens moderne fabriksbygning gør især fremskridt inden for forskellige varianter af boligbyggeri, siger David Öberg, der er markedschef for Moelven ByggModul AB.
  En forklaring på, at interessen for præfabrikeret byggeri stiger, er, at det i dag er tilladt at bygge højere end tre etager i træ i Sverige. Det var en begrænsning frem til midten af 90’erne.
  – I dag har vi ikke en sådan grænse, og vi har bygget op til fem etager høje bygninger. Det har også betydet, at flere nu ser dette som et alternativ til pladsbyggede bygninger, fortæller David Öberg. I Sverige er det ikke mindst bygherrerne i Stor- Stockholm, der har fået øjnene op for fordelene ved Moelvens fabriksbaserede byggeproces. Det er der, Moelven ByggModul AB har sit største marked.
  – I dag arbejder vi meget med arkitektur og udtryk - hvor man tidligere byggede helt enkle bygninger, sker der nu en udvikling i retning af højere kvalitet og mere design, siger Öberg, som kan oplyse, at Moelven ByggModul AB udelukkende bruger egne medarbejdere til at montere bygningerne på byggepladsen. – Det gør vi dels for at sikre kvaliteten, dels for at sikre øget viden, så vi løbende kan forbedre kvaliteten.

 

Fakta: Moelven Byggmodul

Moelven ByggModul har cirka 320 ansatte i Sverige og 220 i Norge.

Moelven ByggModul har 5 produktionsenheder: 4 i Sverige og 1 i Norge.

Moelven ByggModul AB har kapacitet til byggeri af et areal, der svarer til 18-20 fodboldbaner årligt. Moelven ByggModul AS i Norge har en kapacitet på ca. 60.000 m2, hvilket svarer til 9-10 fodboldbaner.

Funktionelt studenterliv
Foto: Jan Lillehamre
I det nyopførte hybelhus, Beta, et lille stenkast fra Campus Bakkenteigen i Horten, er de studerende super glade for deres nye hjem.
Rummer mange muligheder
Funktionel arkitektur på Lindö Hotell, der er modulbygget og beklædt med farvet gran. \nFoto: Moelven Byggmodul
Modulbyggeriet har langt flere muligheder end begrænsninger. Desuden er det klart det mest økonomiske.