[Missing text /a11n/skiptocontent for da]


En vigtig arena

Moelven skulle ikke overveje længe, før man takkede ja til
at være en af sponsorerne for Arkitekturens år.

– Vi såg att temat för Arkitekturens år passade väl ihop med vår interna fokus. Vår vision är att vara det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt. Vi finns rent fysiskt på plats i Skandinavien med våra produktionsenheter, vår marknad är huvudsakligen skandinavisk och våra material passar väl in i den skandinaviska byggtraditionen. Temat för Arkitekturens år är förändringsrum, och det är just vad de flesta av våra lösningar inom industriella byggmetoder, till exempel våra kontorslösningar, handlar om. Flexibilitet och möjlighet att ändra sig med tiden. Detta är alltså ett jubileum med en infallsvinkel som passar bra ihop med det vi sysslar med, säger chefen för kommunikation och HR i Moelven, Kristin Vitsø Bjørnstad. Moelven ser sig själv först och främst som en samarbetspartner, inte som en sponsor.
  – När vi ingår sådana här avtal sker det med en hög grad av ömsesidighet, det ska gagna båda parter. Vår vision är som bekant goda rum – och goda rum är en del av arkitekturen. Att engagera sig i NAL är både spännande och viktigt för oss eftersom arkitekter är en viktig målgrupp för oss. De utgör det beskrivande ledet i en byggprocess – de avgör hur saker och ting ska se ut, hur det hela ska sättas ihop och de är centrala aktörer vid valet av material och byggmetoder. Därför är det viktigt att denna grupp känner till vad Moelven sysslar med och vad vi har att erbjuda. Vår ambition är alltså att bli synliga för arkitekterna genom jubileumsåret – och det inte minst genom att vara fysiskt närvarande under konferensen i höst där vi kommer att visa upp några av de lösningar som vi anser är intressanta för denna målgrupp, säger Bjørnstad.