[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
En bygning for alle I Handicaporganisationernes Hus i Danmark kan alle komme frem, og alle kan finde sig til rette. Processen med at udvikle verdens mest tilgængelige bygning fik arkitekter og leverandører til at se på verden med nye øjne.


En bygning for alle

I Handicaporganisationernes Hus i Danmark kan alle komme frem, og alle kan finde sig til rette. Processen med at udvikle verdens mest tilgængelige bygning fik arkitekter og leverandører til at se på verden med nye øjne.

DAGSLYS PÅ ALLE KONTORER. Akustik, der hjælper hørehæmmede. En luft som astmatikere og allergikere kan tåle. Dimensionering tilpasset kørestolsbrugere. Arkitektur og funktionalitet som ikke hindrer blinde og svagtseende. Design­løsninger, der gør det nemmere for mennesker med en kognitiv svækkelse. Alt i alt; et hus som er logisk og intuitivt for alle brugere, uafhængigt af om de har en nedsat funktionsevne eller ej.
  – Det har været både spændende og udfordrende at arbejde seriøst med dette universelle design. Det er let at forestille sig, at tilgængelighed må være en hindring, hvad angår de arkitektoniske muligheder. Men det kan altså tværtimod bruges som et aktivt parameter for godt design og åbne for en helt ny verden af muligheder. Det tvinger os til at tænke på en anden måde, fortæller arkitekt Per Ravn fra Cubo, som sammen med Force 4 står bag arkitekturen.

INVOLVEREDE BRUGERNE. Handicaporganisa­tionernes Hus rummer foruden paraplyorganisationen også en række af medlemsorganisationerne. For at sikre at alt fik en universel udformning, blev der nedsat et brugerpanel af tilgængeligheds­eksperter, som kunne repræsentere alle de 18 forskellige forbund, der skulle benytte huset.
  – På den måde blev alle vores løsninger analyseret ud fra brugergrupperne, siger Ravn. Og indsparkene fra bygningens kommende brugere førte til både store og små ændringer i planerne. Som eksempel nævner han det cirkelformede atrium, de havde planlagt som centrum i det søstjerneformede byggeri. Arkitekterne fik bygget en model og sendte den rundt til høring. Da turen kom til de blindes forbund, var deres tilbagemelding, at dette sikkert var flot, men at det for blinde er en evighedsmaskine, der ikke har form at navigere efter.
  – Dermed blev atriet til en femkant i stedet for med et tydeligt knæk. Form og funktion og den arkitektoniske kvalitet skal jo fungere for alle brugere. Og der er mange eksempler, understreger han.

MANGE FUNKTIONSKRAV. Af hensyn til akustikken blev det tidligt besluttet, at atriet skulle have paneler på de vertikale flader. De ønskede ikke at arbejde med glas, men ønskede samtidig noget af glassets lethed og transparens. Valget faldt derfor på perforerede studiopaneler fra Moelven.
  – Rent praktisk indfriede Moelvens paneler både funktionskravene til akustikken og andre tekniske krav, samtidig med, at det skete inden for en totalentreprise, der var benhård rent økonomisk. Og desuden synes vi, at de perforerede paneler i de forskellige farver fungerer fint æstetisk og får det hele til at glide sammen, fortæller Ravn.
Arkitekterne er meget tilfredse med den specielle bygning, som er et demonstrationsprojekt for universel udformning og et politisk projekt.
  – Bygningen viser omverdenen, at det er fuldt ud muligt at opføre en flot bygning, der er fuldt tilgængelig, uden at det koster en krone ekstra, fastslår Ravn, som indrømmer, at han har lært meget undervejs.
  – Alle som har arbejdet med dette projekt har lært meget. Det har
været meget inspirerende. Ikke mindst ser jeg verden på en lidt anden måde nu.