[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
En bro for framtiden Da Solnabroen blev bygget i 1942, planlagde man for fremtiden. Bropillerne skulle være flytbare for at sikre den størst mulige fleksibilitet. Men det blev aldrig udnyttet – og nu har broen udført sin opgave. Siden juli har en træbro fra Moelven Töreboda AB forbundet Stockholm og Solna.


En bro for framtiden

Da Solnabroen blev bygget i 1942, planlagde man for fremtiden. Bropillerne skulle være flytbare for at sikre den størst mulige fleksibilitet. Men det blev aldrig udnyttet – og nu har broen udført sin opgave. Siden juli har en træbro fra Moelven Töreboda AB forbundet Stockholm og Solna.

BROEN ER ET VIGTIGT bindeled mellem Stockholm og nabokommunen Solna. Den skal tage rigtig meget trafik – varetransport, pendlere, udrykningskøretøjer og almindelig trafik. Hvert døgn ruller der 24.000 køretøjer til og fra hovedstaden hen over Solnabroen. Under broen løber jernbanen Värtabanan og E4/E20 med deres tætte trafik. De store renoveringsarbejder, der foregår, er derfor ikke helt ukomplicerede. At udskifte broen er bare en lille brik i et gigantisk renoveringsprojekt, hvor der efterhånden skal vokse en hel bydel frem på en overdækning over jernbanen og europavejen. Der bliver plads til 5.000 boliger og 36.000 arbejdspladser inden for handel, forskning og pleje. 
  Træbroen er en midlertidig løsning, der skal bruges i tre år. Herefter skal en ny, permanent bro erstatte den gamle.
  – At bygge en midlertidig bro i træ medfører store fordele, ikke mindst for miljøet. Når den skal rives ned, er det meget mere enkelt, end hvis det havde været en stål- og betonkonstruktion. Desuden kan dele af den genbruges i andre dele af konstruktionen eller andre steder, fortæller Janne Andersson, Svevias pladschef i første fase af byggeriet.

At bygge en midlertidig bro i træ medfører store fordele, ikke mindst for miljøet.
Janne Andersson, Svevias pladschef

TVÆRRFAGLIG ARBEJDSGRUPPE. Den nye bydel, som tidligere hed Norra stationsområdet, har fået navnet Hagastaden og skal være færdigopført i 2025. Grundet den store overbygning vil Solnabroen ikke længere blive opfattet som en bro – det vil se ud som om, at alt ligger på et plan.
Den bro som Moelven Töreboda AB har leveret, er virksomhedens største nogensinde og en af de allerlængste træbroer i hele Europa – målt i areal er det den største, da den består af to kørebaner i hver retning samt to gang- og cykelbroer.
  – Størrelsen og en relativt kort leveringstid var den helt store udfordring for os, fortæller Johan Åhlén, som er projektchef på Moelven Töreboda.
  – Samtidig har det været et meget spændende projekt. Vi har arbejdet i en tværfaglig arbejdsgruppe med folk fra konstruktionsafdelingen, indkøb, produktion og logistik. Sammen har vi udviklet nye ideer, både vedrørende fremstillingsteknik og logistik, fortæller han.
  Logistikken har været et centralt emne – det er ankommet store mængder af halvfabrikata til fabrikken i Töreboda og der har været mange, meget store transporter fra fabrikken til byggepladsen. I alt skulle der ikke mindre end 85 trailertransporter til for at få alle dele af broerne på plads.

De forskellige dele til broen havde 46.000 forborede huller til gennemgående bolte, der holder delene sammen. Kun fire af hullerne måtte bores igen for at passe.
Henrik Åslund, Svevias pladschef

STOR OPMÆRKSOMHED. Henrik Åslund var Svevias pladschef i anden fase af brobyggeriet. Han fortæller, at koordineringen mellem Svevia, Moelven Töreboda og underentreprenørerne er gået smertefrit.
  – Alt er leveret til rette tid og fremstillet med en høj grad af præcision. De forskellige dele til broen havde 46.000 forborede huller til gennemgående bolte, der holder delene sammen. Der var kun fire af hullerne, der måtte bores igen for at passe, fortæller han.
  Da Moelven havde leveret broen, og den var monteret på sin plads, var der stadig en hel del arbejde for Svevia, før den kunne tages i brug. Der er monteret el- og gasledninger samt lyslederkabler, der følger broen, autoværn i form af et stålrækværk er monteret, kørebanerne er asfalterede, og der er monteret pæle til vejskilte og bompengestation.
  – Det er et spændende projekt, som har fået stor opmærksomhed både i Sverige og internationalt. Det er usædvanligt, at man bygger så lange træbroer. Jeg er blevet ringet op helt fra Australien af journalister, som ville skrive om den, fortæller Johan Åhlén.

STØRRELSEN BETYDER NOGET. I hvert fald når det handler om træbroer. Da Moelven Töreboda begyndte at arbejde med Solnabroen, blev al kapacitet trukket ind i arbejdet omkring én eneste bro. Det svarer til de ressourcer, der skulle bruges for at fremstille 20 mindre, almindelige broer på samme tid. Den midlertidige Solnabro er fremstillet af massivt træ – 48 sammenføjede limtræsbjælker i bredden, hver af dem 630 mm i højden. Bjælkerne ligger forskudt i forhold til hinanden og holdes sammen af gennemborede stålstænger. Konstruktionen er meget stabil og kan klare op til 60 ton. Det betyder, at fuldtlastede trailere også kan passere den. 
  Kravene til gang- og cykelbroerne er ikke lige så strenge. Disse består af to 63 mm tykke Kerto Q-plader, der hviler på 720 mm høje limtræsbjælker og kan belastes med op til 12 ton. Det betyder, at ikke bare fodgængere og cyklister kan færdes på dem. Også renholdningskøretøjer kan benyttes på broerne.

I alt skulle der ikke mindre end 85 trailertransporter til for at få alle dele af broerne på plads.
Johan Åhlén, projektchef på Moelven Töreboda.


  – Konstruktionsmæssigt og byggeteknisk er det som en hvilken som helst anden bro. Forskellen er, at der er flere materialer, større dimensioner og højere vægt. Det er logistikken i projektet, der er den store udfordring. Det har vi klaret ved at afholde regelmæssige og effektive møder med medarbejdere fra alle involverede afdelinger. Problemer der er opstået, har vi løst, før de har nået at udvikle sig til store forhindringer, fortæller projektleder Tomas Frödelius.
  Mængden af materialer, der er brugt til konstruktionen, giver et indtryk af størrelsen på projektet: I alt er der brugt 2.200 kubikmeter limtræ. Og de stålstænger, der holder de forskellige dele af broen sammen, regnes ved almindelige brobyggerier i meter. Til Solnabroen medgik der 7 kilometer stålstænger. 
  – Solnabroen er vores allerstørste projekt nogensinde, konstaterer Tomas Frödelius.