[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
En bæredygtig fremtid En hurtigere overgang til en biobaseret økonomi giver skovindustrien ny vind i sejlene, reducerer brugen af fossilt materiale og baner vejen for nye materialer og nye produkter, mener Carina Håkansson fra Skogsindustrierna i Sverige.


En bæredygtig fremtid

En hurtigere overgang til en biobaseret økonomi giver skovindustrien ny vind i sejlene, reducerer brugen af fossilt materiale og baner vejen for nye materialer og nye produkter, mener Carina Håkansson fra Skogsindustrierna i Sverige.

1. Hvad mener du om debatten om biobaseret økonomi? 
– Jeg synes egentlig, der er for lidt debat. Vi vil gerne øge kendskabet til bioøkonomi, både hos myndighederne og hos folk generelt, og vores mål er at samarbejde med politikere og myndigheder i højere grad, end vi har gjort hidtil. Bestyrelsen har givet os til opgave at være opinionsdannende i disse spørgsmål, og vi er stadig i starthullerne med dette arbejde. 

2. På hvilken måde påvirkes skovindustrien af et stærkere fokus på bioøkonomi? 
– Allerede i dag foregår der et omfattende udviklingsarbejde inden for både papirindustrien og blandt savværkerne, og det vil selvfølgelig fortsætte. Bioøkonomiens andel af samfundsøkonomien ville vokse hurtigt, hvis de virksomheder, der i dag bygger huse industrielt, erobrer nye markedsandele, eller hvis flere virksomheder bevæger sig ind på dette marked. Det er et skifte, der ligger i tiden – et paradigmeskifte, vil jeg sige. Det gælder også papirmasseindustrien, som bliver påvirket, når efterspørgslen på tryk- og avispapir falder. Flere bedrifter udvikler nye produkter, og om nogle år vil vi se mange produkter, som i dag befinder sig på idéplanet.  

3. Vil der ske en omfattende strukturændring i hele skovindustrien? 
– Ja, den er allerede begyndt og fortsætter for fuld kraft. Papirfabrikkerne begynder at anvende maskiner, der tidligere blev benyttet til produktion af avispapir, til at fremstille andre produkter. Der er meget, der stadig er på innovationsstadiet.  

4. Hvilke produkter er der tale om? 
– Alt som kan fremstilles af olie, kan også fremstilles af træ: plast, diesel, kulfiber. Vi behøver ikke være afhængige af fossile materialer. Meget er på laboratoriestadiet, men jeg er sikker på, at vi om fem år vil have mange produkter, der er baseret på træ som råvare. Tekstiler er et produkt, der kan være træbaseret, og med en øget velstand globalt stiger også efterspørgslen efter tekstiler. Her er der et stort potentiale.  

5. Kan denne ændring puste nyt liv i 1970’erne og 1980’ernes debat om udnyttelse af skoven? 
– Det tvivler jeg på. Dengang var man bekymret for konkurrencen fra lande med hurtigtvoksende skove og mente, der var fare for, at savværkerne ikke ville bruge den svenske skov. Men det skete ikke: Industrien tacklede konkurrencen, og efterspørgslen på fyr- og granfiber forblev høj. Vi oplever et opsving, og efterspørgslen på træ – også træ som byggemateriale stiger. Den stigning vil fortsætte, da stadig flere boligblokke og offentlige bygninger opføres i træ. 

6. Hvad er den største udfordring for skovindustrien i dag? 
– Det er at forholde sig til de omgivende faktorer som verdensøkonomien, arbejdsløsheden, miljøkatastrofer og udviklingen i klimaspørgsmålet. Her er bioøkonomi en vigtig faktor, og udfordringen er at bruge ressourcer nok på forskning og udvikling – og for at gøre dét muligt, skal politikerne forstå, hvor vigtigt spørgsmålet er, og at træ er en vedvarende ressource.  

7. Hvordan vil det påvirke konkurrencen om skovens råvarer i fremtiden? 
– I dag fælder vi i Sverige næsten alt, der kan fældes, uden at skoven forsvinder. Men vi har håndteret skovene meget godt de sidste 80 til 100 år, så de nye skove vokser bedre, end dem vi fælder nu. Det betyder, at der i fremtiden vil være mere træ at fælde på samme areal. Derfor vil der i løbet af få år være et større potentiale for at møde en øget efterspørgsel på træ. Det er en gunstig situation for lande som Sverige, men det ser ikke sådan ud i alle dele af verden.
  Vi har et globalt problem med afskovning, og i mange lande er det nødvendigt med en storstilet satsning på at genrejse skoven. Det er vigtigt mht. klimaet, men også for råvarer, der kan sikre vækst i den globale bioøkonomi. 

8. Hvordan ligger Sverige i en international sammenligning af skovindustriens rolle i en biobaseret økonomi? 
– Svensk skovindustri er verdens førende på sit felt, og vi er langt fremme, når det gælder forskning, udvikling og innovation. Etter min mening er vi på rette spor også i denne omstilling. Inden for industrien er stort set alt fossilt materiale væk, og det samme gælder for opvarmning af boliger og lokaler, hvor vi har et unikt fjernvarmesystem. 

9. Hvilke produkter kommer vi til at se først? 
– Tekstiler og nye typer af karton. Der vil blive stadig større efterspørgsel efter disse materialer, eftersom jordens befolkning vokser, og levestandarden generelt bliver højere. Man kan også lave kulfibertråde af træ, og det burde være meget interessant, blandt andet for bilindustrien. 

10. Hvad er det, der bestemmer, hvornår bioøkonomien vil slå fuldt igennem? 
– Politisk vilje og virksomhedernes evne til at ændre både produkter og forretningsmodeller. Desuden påvirker olieprisen tempoet i udviklingen. På det seneste er den faldet, og så er det ikke lige så attraktivt at bruge ressourcer på at udvikle alternativer. Men det er klimaspørgsmålet, der fremover vil drive udviklingen af bioøkonomien. Desuden skal vi bruge mindre af ikke-vedvarende råvarer. De vil være væk en dag, og det taler for, at vi kommer til at bruge mere træ.