[Missing text /a11n/skiptocontent for da]


Byg smartere

Jagten på smartere byggemetoder vil aldrig slutte. Vi prøver at finde en teknik, der er effektiv, rationel og som giver tætte huse uden at holde på fugten. Og vi prøver i mange tilfælde at bruge naturmaterialer.

– DET IDEELLE VILLE VÆRE «Toyota-huset», spøger forsker Sverre Bjørn Holøs fra SINTEF, der er Skandinaviens største uafhængige forskningsinstitution, og med det mener han, at et hus burde kunne købes på samme måde, som man køber bil: Ved at vælge en basismodel og udbygge med forskellige udstyrspakker, som giver den standard, man ønsker. Bilen leveres på en aftalt dato og til aftalt pris, bygget på fabrikken præcis som vi har bestilt den, med omfattende garantier på hele leveringen. Når det gælder huse, er modulbyggeri det nærmeste, vi kommer «Toyota-huset». At bygge på fabrik betyder, at en stor del af produktionen foregår i et kontrolleret miljø, og det giver mindre risiko for påvirkning af vejr og vind. – Det er jo smart ikke at indbygge fugt, konstaterer Holøs.

At undgå varmetab er en vigtig udfordring, når man bygger hus i skandinavisk klima.
Forsker Sverre Bjørn Holøs

ENERGIEFFEKTIVE HUSE. Passivhus er blevet et begreb, vi hører stadig oftere, når talen falder på det energieffektive hus. Passivhuset har en konstruktion, der bidrager til et reduceret forbrug af energi til opvarmning, via bedre isolering og en lufttæt bygningsmasse. – Det handler om at bygge tæt og ventilere rigtigt, siger Sverre Bjørn Holøs og påpeger, at mange, der rådgiver om tætningslister, ikke informerer godt nok om behovet for ventilation. Samtidig understreger han, at utæt ikke er det samme som ventileret. At undgå varmetab er en vigtig udfordring, når man bygger hus i det skandinaviske klima. Kuldebroer i vægge kan elimineres ved at bruge Moelvens isolerede bindingsværk Iso3, som har et indbygget system i polyuretan. Iso3 giver mindre varmetab samtidig med, at det reducerer faren for fugtskader. Smart, med andre ord.FÆRDIGE LØSNINGER. 
Stadig produktudvikling gør, at der også dukker smarte løsninger op på andre områder, ikke kun når det gælder energieffektivisering. Produkter med egenskaber, som forenkler montagearbejdet, er en vigtig trend i udviklingen hen mod at bygge smartere. Lige nu er grundmalet træ meget in, fortæller Tor Egil Aspholt, distriktschef for interiør i Moelven Wood AS.
  – Efterspørgslen efter produkter med højere forarbejdningsgrad stiger. Det gælder både malede lister og paneler til brug indendørs og færdigmalede paneler til udendørsbrug. Det er en udvikling, vi kun har set starten på, siger han.

VARMEBEHANDLING. Varmebehandlet træ er et andet eksempel på produkter, som kræver mindre arbejde på stedet, og som har god modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger. Her er efterspørgslen også stærkt stigende. – Efter opvarmning til 200 grader C bliver træet mere stabilt og tiltrækker minimalt med fugt. Det kan bruges udendørs til for eksempel terrasser eller som beklædning, forklarer Tor Egil Aspholt. Han fortæller, at det er den store efterspørgsel efter færdigprodukter, der har udløst Moelven Woods satsning på færdigmalede paneler, i første omgang Rough-panelet, som hurtigt er blevet en stor succes i Sverige. Det har ført til en omfattende produktudvikling, som vi kun har set begyndelsen på.

KLIMABESKYTTET BYGGERI. Kort byggetid kan også være smart. Til større bygninger findes Moelven Törebodas revolutionerende system trä8, et helt igennem træbaseret byggesystem med otte meters spænd på bjælkelaget. En stor fordel ved trä8 er, at taget hurtigt kommer på plads, og det giver en klimabeskyttet bygning. En helt ny stabiliserings- og bjælkelagskonstruktion gør den store spændvidde mulig. Det giver arkitekten frihed til at sætte sit personlige præg på bygningen, både indvendigt og udvendigt.
  – Generelt oplever vi en stigende interesse for produkter, der reducerer byggetiden på stedet – alt fra modulbyggede huse til forskellige typer af byggeelementer og interiørdetaljer. Fællesnævneren er smarte løsninger, der forenkler arbejdet på stedet og begrænser produktionstiden, siger Aspholt.

Smarte løsninger for smart byggeri

Iso3 – bindingsværk isoleret med polyuretan, der fjerner kuldebroer.

Varmebehandlet træ – træ som er opvarmet til 200 grader C. Varmebehandlet træ har høj modstandskraft mod fugt.

Trä8 – byggesystem udelukkende i træ, som giver stor spændvidde og en klimabeskyttet bygning.

Modulhus – hus som bygges i moduler på fabrik og monteres på stedet.

Rough-panel – Moelven Woods færdigmalede træpanel til hurtig og enkel montering.