[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Byg for fremtiden, ikke for i dag


Byg for fremtiden, ikke for i dag

Svein Rosseland, produktchef i Moelven Modus, synes, at EY-projektet er et godt eksempel på, at det betaler sig at tænke langsigtet i et omkostnings- og miljøperspektiv. Men han efterlyser mere fokus på de langsigtede miljøgevinster, når bygherrer projekterer nye erhvervsbyggerier.

 – Pointen er at se på miljøgevinsterne i hele byggeriets levetid. Præfabrikerede system- og indretningsløsninger, der kan genbruges igen og igen, er et meget enkelt sted at begynde, siger han. En af udfordringerne i projekteringen af nye erhvervsbyggerier er, at bygherrerne ofte har et alt for ensidigt fokus på økonomi, æstetik og funktionalitet – mens miljø og fleksibilitet bliver nedprioriteret. 

Han mener, at de løsninger, der vælges, ofte er tilpasset byggeriets første fem leveår, men en bygning, der skal leve i mindst 50 år, vil højst sandsynligt få behov for ændringer op til flere gange allerede i løbet af de første 5-10 år.–Manglende fremsynethed er et paradoks, når vi ved, at byggebranchen står for næsten 40 procent af CO2-udslippet. 

Dokumenterede miljøgevinster. Ifølge en forskningsrapport udarbejdet af Sweco for Moelven Modus og det svenske ejendomsselskab Örebroporten, er der betydelige gevinster at hente ved renovering af erhvervsbyggerier – både for miljøet og økonomisk – ved at bruge præfabrikerede systemvægge i stedet for pladsbyggede vægge. 

Undersøgelsen sammenlignede en pladsbygget indvendig væg med en præfabrikeret systemvæg fra Moelven Modus af typen Uni Wall. I livscyklusanalysen for de to vægtyper indgik udvinding af materialer, produktion af komponenter, transport, opsætning, demontering og affaldshåndtering.

 – Med systemindretning opnår man tidsbesparelser på 50 procent, omkostningsbesparelser på 60 procent og miljøbesparelsen er på hele 95 procent.

Regnestykket burde være enkelt, men alligevel ser vi, at der ofte ikke bliver taget de nødvendige skridt i projekteringen.

Ifølge Rosseland er der ikke den store forskel på byggeomkostningerne, når en bygning opføres første gang, men pointen er jo netop at tage udgangspunkt i de langsigtede besparelser i bygningens levetid.

 – Det er her, den store forskel på pladsbyggede løsninger og fleksibel systemindretning viser sig. At rive ned og bygge nyt er en kæmpestor belastning for miljøet - og tilmed meget kostbar. Det er det modsatte for genbrug og genanvendelse.

Genbrug betaler sig. Rosseland henviser til følgende resultater i studiet, som han har omregnet til renoveringen af EY’s lokaler og de løsninger, der blev benyttet der. Han mener, tallene taler for sig selv.

 – Ved ombygning udgør CO2 udslippet for en pladsbygget væg 28,1 kg, mens tallet for præfabrikeret systemvæg kun er 1,4 kg. Det burde være tankevækkende.Han understreger, at alt fra stål, isolation og glasvægge til gipsplader og andre komponenter nemt kan genbruges, hvis man har et system for det.

 – Mange bygherrer er meget dygtige til at måle genanvendelsesgraden i projekterne, men der er næsten ingen, der måler genbrugsgraden. Det er et paradoks, for det er jo netop her, de store gevinster ligger.

Politisk voksenuddannelse. Moelven Modus arbejder nu aktivt mod de politiske miljøer for at øge bevidstheden og iværksætte de nødvendige lovændringer, som effektivt kan reducere affaldsmængden og CO2-udslippene. Rosseland har blandt andet haft møder med politiske myndigheder i Sandnes og Stavanger samt Miljøpartiet De Grønnes (MDG) folketingsgruppe.

 – Vi er jo enige om målene, men politikerne skal tage de nødvendige skridt. Miljøpotentialet i byggebranchen er enormt. Flere af politikerne i Sandnes udtrykte, at det var nyttigt at få lidt voksenundervisning og var overraskede over, hvor meget man kan gøre med enkle midler. Også MDG roser Moelven Modus’ miljøvenlige løsninger.