Bjælker med succes - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Bjælker med succes Da de norske myndigheder varslede regler, der skulle sikre tættere og mere energieffektive bygninger, reagerede Moelven ved at udvikle en revolutionerende bjælke, Iso3.


Bjælker med succes

Da de norske myndigheder varslede regler, der skulle sikre tættere og mere energieffektive bygninger, reagerede Moelven ved at udvikle en revolutionerende bjælke, Iso3.

Moelvens Iso3-bjælke er slet og ret en specialtilpasning til de nye byggeregler. Innovationen ligger i et indbygget stop for kuldebroer af polyuretan, som er det bedste af de gængse isolationsmaterialer. Når kuldebroerne i skelettet fjernes, øges varmemodstanden i muren betragteligt. Indtil videre er Iso3 den eneste skeletløsning, der gør det muligt at bygge med 20 cm isolation, uden at skulle kompensere med fordyrende tiltag i andre bygningsdele.
  –Med Iso3 kan man bygge med tyndere mure og alligevel indfri energikravene i reglerne, uden at skulle omfordele - her har vi selve succesfaktoren, fortæller daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Iso3.

FORENKLER BYGGEPROCESSEN. Han mener, at Iso3 falder godt ud, også i forhold til økonomien, når man ser løsningen for hele muren under ét:
  – Iso3 er dyrere end massivt træ, ligesom laminerede emner. Men det skal medtages i regnestykket, at byggeprocessen bliver hurtigere og dermed billigere, og at huset får tyndere mure. I et normalt hus giver dette 4 kvadratmeter ekstra indvendigt areal. Når man tager kvadratmeterprisen i betragtning, må det være interessant, siger Holmsen.
  Han påpeger, at Iso3 medvirker til at forenkle byggeprocessen.
  – Iso3-bjælken vejer mellem 30 og 40% mindre end en konventionel bjælke. Det letter selvfølgelig snedkerens arbejde, siger Holmsen, som fortæller, at efterspørgslen efter bjælken har været størst fra dem der bygger passivhuse eller lavenergihuse.

VANDT INNOVATIONSPRISEN. Sidste efterår blev Moelven Iso3 hædret med Innovationsprisen ved Bygg Reis Deg. (Bygning Rejs Dig)
  – Prisen bekræfter, at vi har tænkt rigtigt og medfører tryghed for branchens aktører som vurderer produktet, konstaterer Holmsen.
  I juryens begrundelse hedder det blandt andet, at «Vinderen fremhæver norsk byggeskik og norske materialer. Innovationen er genial i sin enkelthed og har direkte baggrund i øgede energikrav fastlagt via planog bygningslovene samt tilhørende regler. Produktet er gennemtestet og udførligt dokumenteret…»
  Det er Bygg Reis Deg AS, der har taget initiativ til etableringen af Byggebranchens Innovationspris. En enstemmig jury valgte Iso3 blandt 40 indsendte kandidater.