[Missing text /a11n/skiptocontent for da]
Alle gode ting er af træ Træ vil vinde terræn, når vi bygger fremtidens boliger, spår Niclas Svensson. Når lederen af Sveriges Träbyggnadsforbund ser i krystalkuglen, ser han også, at arkitektrollen er i forandring, og at markedet for industrielt byggeri vil vokse.


Alle gode ting er af træ

Træ vil vinde terræn, når vi bygger fremtidens boliger, spår Niclas Svensson. Når lederen af Sveriges Träbyggnadsforbund ser i krystalkuglen, ser han også, at arkitektrollen er i forandring, og at markedet for industrielt byggeri vil vokse.

1. Hvor højt kan man egentlig bygge i træ?
– Der findes ni-etagers huse af træ, men lige præcis hvor højt man kan bygge, er et spørgsmål til producenter og konstruktører. Jeg synes, at alle huse i op til fem eller seks etager burde blive bygget af træ, som er både miljø- og klimavenligt.

2. Sveriges Träbyggnadsforbund afholdt seminarer ved arkitekturmessen i Göteborg – hvad synes du om messen?
– Den er et godt skridt på vejen. Det er vigtigt at skabe en god debat om arkitektur. Temaet er vigtigt for alle, og en arkitekturmesse lokker også andre grupper til. Jeg savnede et stærkt engagement fra politisk hold. Med et tydeligere indslag fra lokale beslutningstagere stiger temperaturen i debatten. Vi må tage funktionalismens spændetrøje af og få arkitekturen og planlægningen op på niveau med 2000'erne, der er en tid præget af livskvalitet og økologisk og social samfundsudvikling.

3. Hvordan vil rollen for bygherre, arkitekt og producent udvikle sig i takt med, at industrielt byggeri bliver mere almindeligt?
– Jeg tror, at fremvæksten af industrielt byggeri vilkomme til at vende op og ned på mange ting, men på en positiv måde. Før blev alle betydende bygninger opkaldt efter arkitekten, i dag er det påfaldende tit, at det er byggefirmaets navn, der bliver brugt...! Det burde selvsagt også i dag være arkitekten, som i fremtiden nok vil få en mere betydningsfuld rolle. Samtidig kræver det industrielle byggeri mere samarbejde mellem alle parter i et projekt. Byggebranchen er stivnet i sin form siden millionprogrammets dage i Sverige i 1970’erne. Det kommer alle vi, der bor i disse boliger, og boligselskaberne, til at betale for i form af galopperende byggeomkostninger, forældede byggemetoder og dårlige miljøløsninger. Produktivitetsudviklingen i byggebranchen er lig med nul, og det må betragtes som uforsvarligt af alle, ikke mindst politikerne på alle niveauer.

4. Hvad bliver det vigtigste i den videre udvikling af det industrialiserede byggeri? 
– Bæredygtighed er et nøgleord. Hidtil har næsten alle diskussioner i byggesektoren udelukkende handlet om byggepriser og maksimalt udbytte, men fremover vil begreber som klima og økologi få stadig større betydning – blandt andet fordi de politiske kræfter fører os i den retning. De politiske kræfter er igen afhængige af den almindelige opinion. Alt dette taler for en kraftig stigning i efterspørgslen efter moderne byggeri i træ. Vi mennesker elsker træ, eller som Stig Claesson, «Slas», udtrykte det: «Der bor en grandjævel i hver en svensker».

5. Hvilken rolle vil sveriges träbyggnadsforbund spille i den nye træstrategi?
– Vi vil bygge bro mellem leverandører og kommuner. I år er vi gået et skridt videre og ser arkitekten som en betydningsfuld partner. Hidtil har træhusene ofte efterabet betonhusene, fordi bygherrer og kommuner har oplevet dette som trygt, men jeg mener, at arkitekterne kan trække fordelene frem ved det moderne træbyggeri. Det er vigtigt, at byggeriet i 2000’erne afspejler en moderne samfundsudvikling med et minimalt økologisk fodaftryk. Her vil arkitekturen blive centrum for det hele.

6. Hvilke muligheder ser du for virksomheder, der satser på et industrialiseret byggeri? 
– Jeg er overbevist om, at de vil blive store aktører på det svenske marked for boligbyggeri. Der er så store fordele ved letvægtskonstruktioner i træ, og man kan transportere fabriksfremstillede huse længere, end man gør i dag – både indenlands og til andre lande.

Vi må tage funktionalismens spændetrøje af og få arkitekturen og planlægningen op på niveau med 2000'erne, der er en tid præget af livskvalitet og økologisk og social samfundsudvikling.

7. Hvad har de, der arbejder med industrialiseret byggeri overset, og hvad kan de videreudvikle?
– De har ofte betragtet sig selv som et supplement til virksomheder, der bygger på pladsen, ikke som storaktører. Men nu har vi mange gode eksempler, der viser styrken og mulighederne i et industrialiseret byggeri. Et eksempel er tagtilbygningerne, som Moelven har opført i Sandhamnsgatan i Stockholm. Her har man bygget eksklusive rækkehuse ovenpå eksisterende bygninger. Her ser man potentialet. For nylig er der også blevet opført fabriksfremstillede boliger til boligforeninger. Dette skridt kunne man måske have taget noget før. Der er så mange fordele ved industrialiseret byggeri, for eksempel større præcision, væsentligt færre byggefejl og klimabeskyttet produktion.

8. Hvordan kommer konkurrencesituationen til at se ud?
– Jeg er sikker på, at de store, etablerede byggefirmaer følger udviklingen og opfanger alle signaler om øget brug af træ og industriel produktions–teknik. Det har vi flere eksempler på, blandt andet Skanskas og IKEAs koncept, BoKlok. Vi vil se, at udviklingen fortsætter, og flere virksomheder vil gå i samme retning. De bliver vigtige aktører på denne scene.

9. Kort fortalt, træ er fremtiden?
– Ja, uden tvivl. Og konklusionen er baseret på fordelen med disse byggemetoder, det er ikke primært materialet. 

10. Hvad opnår vi, helt præcist?
- Valget burde være enkelt: Med de nye byggemetoder i træ får vi op til 80 % kortere byggetid. Selve byggeprocessen flyttes ind på fabrikken i et kvalitetssikret miljø – dermed afskaffes byggearbejdspladsen, som nu bliver en monteringsplads. Arbejdsorganisationen vil forandre sig og produktiviteten vil blive højere. Bygningerne vil i mange tilfælde få bedre egenskaber i forhold til brand, lyd og stabilitet. Transportbehovet kan sandsynligvis blive halveret, og ikke mindst vil udslippene af drivhusgasser blive reduceret med op til 90 % i byggeprocessen. Så, hvad er det, vi venter på?

Fakta: Niclas Svensson

Niclas Svensson er leder af Sveriges Träbyggnads­forbund, som har til opgave at formidle information og projektstøtte til byggeri i træ. Forbundet arbejder inden for rammerne af et løbende samarbejde mellem Skogsindustrierna, Trä­ och Möbelföretagen, GS Facket og Projekt Trästad 2012.

Moderne byggeri
Sidste efterår fik de studerende i Horten 100 nye studieboliger ved Campus Bakkenteigen.\nFoto: Jan Lillehamre
Stadig flere studieboliger, ældreboliger og andre boliger er modulbyggerier. Gør det arkitekturen grim, trist og kedelig?
Skjulte muligheder i træ
– Når vi tænker på brugen af træ i bygninger, er det ofte det træ, der ses på facader eller indgår i interiøret, vi tænker på. Men der er potentiale for at bruge træ i konstruktioner i højere grad end i dag.