[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

"TRÆKAMP" Moelvens 6. træseminar

Torsdag 10. maj var der gang i argumenterne og spørgsmålene, da Moelven havde indbudt fire kompetente folk fra byggebranchen til at fremlægge deres syn på træ, fremtiden for træ og træets fordele fremfor beton - og vice versa.
11.05.2012

Programmet gengives hernunder og nogle af indlæggene kan downloades i højre spalte.

1  De nordiske og internationale perspektiver for træbaserede materialer

Moelvens divisionsdirektør Bjarne Hønningstad vil orientere om den nordiske og internationale efterspørgsel efter træ og bl.a. berører emner som:

  • Kan træ blive en mangelvare?
  • Har træbranchen været tilstrækkelig innovativ og har træ et uudnyttet potentiale?
  • Hvorledes bevæger den strukturelle udvikling sig for nordisk træmekanisk industri?
  • Og traditionen tro kommer Moelven med et bud på såvel den kort- som langsigtede prisudvikling på træ

 

2  Vindere og tabere i den danske træforarbejdende industri

Træets Arbejdsgiveres nye branchedirektør Flemming Larsen tager pulsen på en industri, der har været ramt hårdt, men på en række områder genvinder noget af det tabte:

  • Rammevilkårenes betydning for industrien og en opdatering på temperaturen i dansk økonomi
  • Hvad karakteriserer vinderne i branchen… og hvem bukker under?
  • Er dansk design en flot fortid eller kan vi bevare og udvikle de stolte danske traditioner bl.a. indenfor møbeldesign?

 

3  Træ versus beton – hvem vinder og hvor udspilles kampen?

Vi har fået to kendte branchefolk til at stille op i ringen i en verbal kamp på gode argumenter for anvendelse af træ i forhold til beton og omvendt. Træinformations mangeårige direktør og træ-nestor direktør Bjarne Lund Johansen stiller op imod direktør for Betonelementforeningen Poul Erik Hjorth.

Vi bliver præsenteret for oplæg, der berører emner som arkitektur, holdbarhed, miljø, økonomi og de danske byggetraditioner på godt og ondt. Efter indlæggene fortsætter ”kampen” med spørgsmål fra gæsterne og arrangørerne.

Hvem vinder eller bliver det måske uafgjort?