Årsrapporten for Moelven Industrier er nu tilgængelig - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Årsrapporten for Moelven Industrier er nu tilgængelig

I årsrapporten for 2015 finder du aktuelle emner, resultater og en oversigt over det forløbne år, og herudover får du et indblik i, hvordan Moelven er positioneret for fremtiden.
08.04.2016

I årsrapporten for 2015 finder du aktuelle emner, resultater og en oversigt over det forløbne år, og herudover får du et indblik i, hvordan Moelven er positioneret for fremtiden.
Europa og særligt de nordiske lande, står over for en enorm befolkningstilvækst, og efterspørgslen på boliger stiger hvert år.I Norge bliver der bygget ca. 10.000 boliger for lidt om året. I Oslo alene bygges der omkring 4.000 boliger for lidt.

Tallene er meget højere i Sverige. I løbet af de næste 10 år, vil der være behov for omkring 700.000 nye boliger – hvis vi skal lægge prognoserne fra det svenske ”Boverket” til grund. Den samme udvikling ser man også i Danmark.

For at vi skal have boliger nok i fremtiden, så skal der bygges effektivt, fornuftigt og miljøvenligt. Moelven er klar til imødekomme denne udvikling.

Her finder du årsrapporten for Moelven Industrier ASA

Video: Moelven -positioneret for fremtiden